Jaunumi 

CleanShip: Partneru tikšanās Lībekā, 13.aprīlis, 2011

Cleanship : 15.04.2011

3. partneru tikšanās, kas tiek organizēta, kā atskats uz paveikto pirmajā projekta periodā.

EK nostāja ir stingra- 2015.gadā spēkā stāsies jauni noteikumi paredzot, ka maksimāli pieļaujamais NOx saturs kuģu radītajos izmešos būs 0,1%. Kuģu un piestātņu pielāgošanas temats pakāpeniski kļūs arvien aktuālāks.

lasīt vairāk!

Agars - veselīga alternatīva želatīnam

08.04.2011

Agars 

Agars ir viela, ko iegūst no polisaharīdiem, kas uzkrājas sarkano aļģu (Agarophyte) šūnu apvalkos. Vēsturiski un mūsdienās agaru galvenokārt izmanto kā sastāvdaļu desertos. To plašipielieto pārtikā visā Āzijā (pašlaik gūst izpaltību arī citur pasaulē). Recēšanas līdzeklis ir polisaharīds, ko iegūst no dažu sarkano aļģu sugu šūnapvalkiem, galvenokārt no ģintīm Gelidium un Gracilaria vai jūras aļģēm (Sphaerococcus Euchema).

Polisaharīdi- ogļhidrāti, kuru sastāvā ir desmit un vairāk monosaharīdu molekulu atlikumi.

lasīt vairāk!

Projekta CleanShip tikšanās Trelleborgā no 20. - 21. oktobrim

Cleanship : 08.04.2011

Projekta CleanShip tikšanās Trelleborgā 20. - 21.  oktorbris

Š.g.20.-21.oktobrī Zviedrijas ostas pilsētā Trelleborgā norisinājās projekta CleanShip projekta partneru tikšanās, kas bija kā sagatavošanās tikšanās novembrī gaidāmājai projekta atvēršanas jeb kick-off sēdei.

Trelleborgā tika pārstāvēti visi projekta partneri, un galvenās diskusijas izvērsās par projekta darba grupu izveidošanu un partneru dalību katrā no darba grupām. Tāpat, tika diskutēts par sagaidāmo regulējumu maiņu un gaidāmajām izmaiņām pēc 2015.gada, kad spēkā stāsies stingri ierobežojumi, kas paredz ierobežot SOx izmešu daudzumu degvielai, ko izmanto kuģošanai Baltijas jūrā. Balstoties uz VI MARPOL 73/78 6.pielikumu, Baltijas jūra ir „SOx emisiju kontroles apgabals” un plānotie samazinājumi būtiski ietekmēs kuģniecības nozari, jo pēc 2015.gadā pieļaujamais SOx kuģu radītātais piesārņojums izmešos būs 0.1 % m/m.

lasīt vairāk!

Trešā partneru tikšanās Vācijā

Cleanship : 08.04.2011

Trešā partneru tikšanās Vācijā

Visi projektā Cleanship iesaistītie partneri tiek aicināti piedalīties trešajā parneru tikšanās seminārā Lībekā 2011. gada 13. aprīlī. Partneru tikšanās vieta: Stadtwerke Lübeck GmbH, Moislinger Allee 9, 23547 Lübeck


lasīt vairāk!

LJA 13. starptautiskā konference Ūdens transports un infrastruktūra – 2011

01.04.2011

Vides attīstības biedrības valdes priekššēdētājs Kārlis Maulics piedalīsies Latvijas Jūras  akadēmijas 13. starptautiskajā konferencē  Ūdens transports un infrastruktūra - 2011, kas notiks Rīgā no 28. – 29. aprīlim.  Konferences programmas komitejā ietlpst pofesori no dažādām Eiropas valstīm - Polijas, Lietuvas, Vācijas, Igaunijas, Nīderlandes u.c.

Galvenā konferences tematika šogad - inovācijas jūras transporta nozarē. 

lasīt vairāk!