Jaunumi 

SubMariner: projekta ietvaros izsludināts konkurss

Submariner : 29.03.2011

Lūdzam iesniegt Jūsu piedāvājumus konkursam par furcelārija datu analīzi Kurzemes piekrastē. 

Piedāvājumu ieniegšna elektorniski, brīvā formā, norādot pretendenta nosaukumu un pilnu adresi, piedāvājuma cenu (norādot LVL, bez PVN) un izpildes termiņu. 

lasīt vairāk!

Cleanship: LNG kuģošanā, konference OSLO

Cleanship : 11.03.2011

2011.gada 10.martā Vides attīstības biedrība projekta CleanShip aktivitāšu ietvaros, piedalījās Norvēģijas tirdzniecības un rūpniecības ministrijas (no angļu valodas Norwegian Ministry of Trade and Industry) organizētajā seminārā „Baltijas jūra kā paraugreģions sašķidrinātā dabasgāze lietošanā jūras satiksmē? Dabasgāzes izmantošanas un izplatīšanas veicināšana”

Viena no projekta darba grupām ir izveidota ar mērķi pētīt problēmas un priekšrocības sašķidrinātās dabasgāzes lietošanai Baltijas jūrā. Tiks pētīta cenu politika, ietekme uz vidi un potenciālās iespējas dabasgāzes izmantošanai. Semināra ietvaros ar uzrunu un prezentāciju uzstājās arī Baltijas Enerģijas foruma (BEF, Vācija) un projekta CleanShip vadītājs Jorg Straussler, uzsverot, ka projekts, balstoties uz pētījumu rezultātiem, veicinās un sekmēs sašķidrinātās dabasgāzes lietošanu jūras satiksmes nodrošināšanā- gan iesaistot ostas, gan kuģu īpašniekus infrastruktūras pielāgošanas plānošanas pasākumos, gan sniedzot skaidrus attīstības scenārijus un investīciju piesaistes mehānismus.

lasīt vairāk!

Cleanship projekta dalībnieku tikšanās Oslo

Cleanship : 08.03.2011

Cleanship projekta dalībnieku tikšanās Oslo

Vides attīstības biedri Kārlis Maulics un Elīna Bērziņa gatavojas braucienam uz Oslo no 9. līdz 11. martam, lai piedalītos semināros, kas notiek projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros.

10. martā paredzēts seminārs par izmantošanas un piegādes veicināšanu sašķidrinātajai dabasgāzei (LNG). Tiks diskutēts par sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas iespējām Baltijas jūras reģionā, ekonomiskajiem aspektiem tās pārvadāšanā, vides noteikumiem un drošību, kā arī par tās izmantošanas veicināšanas politiku Baltijas reģionā.

lasīt vairāk!

Cleanship projekta dalībnieku tikšanās Oslo

Cleanship : 08.03.2011

Vides attīstības biedri Kārlis Maulics un Elīna Bērziņa gatavojas braucienam uz Oslo no 9. līdz 11. martam, lai piedalītos semināros, kas notiek projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros. 

10. martā paredzēts seminārs par izmantošanas un piegādes veicināšanu sašķidrinātajai dabasgāzei (LNG). Tiks diskutēts par sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas iespējām Baltijas jūras reģionā, ekonomiskajiem aspektiem tās pārvadāšanā, vides noteikumiem un drošību, kā arī par tās izmantošanas veicināšanas politiku Baltijas reģionā.

lasīt vairāk!

SubMariner: Piektās darba grupas un Trelleborgas sadarbības pasākuma koordinatoru tikšanās Kopenhāgenā

Submariner : 23.02.2011

Vides attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Maulics piedalījās projekta „Submariner” piektās darba grupas tikšanās konferencē, kas notika š.g. 17. februārī Kopenhāgenā. Tās laikā noteiktas nākamās tikšanās un dažādu aktivitāšu plānošana un darba uzdevumu noteikšana.

Galvenie pārspriestie jautājumi konferences laikā:

lasīt vairāk!