Jaunumi 

Vides attīstības biedru vizīte Ganā (Āfrika)

20.04.2010

Vides attīstības biedrības biedri Kārlis Maulics un Gegams Hanamirjans Lieldienu nedēļā no (04.04.2010 līdz 09.04.2010) apmeklēja Āfrikas valsti Ganu. Vizītes mērķis bija izvērtēt un apzināt sadarbības iespējas starp Latviju un Ganu, kā arī uzzināt par aktuālākajām vides problēmām Ganā. 

Vizītes laikā Vides attīstības biedrības pārstāvji tikās ar Eiropas Savienības Eiropas Komisijas Ganas Delegācijas pārstāvi, Infrastruktūras un Ilgtspējīgās Attīstības nodaļas vadītāju, Janniku Vaa, Ganas Vides ministrijas pārstāvjiem, Pasaules Bankas un ANO Attīstības Programmas pārstāvjiem Ganā, nevalstiskās organizācijas CARE, kas sniedz humanitāro palīdzību dažādās Āfrikas valstīs, pārstāvjiem. Vides attīstības biedri tikās arī ar Ganas enerģētikas nozares pārstāvjiem: Volta River Authority izpilddirektora vietnieku Kirku Koffi, GRIDCo pārstāvi Marku Baahu.

Šīs vizītes rezultātā tiks izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums Eiropas Komisijas finansētās programmas ietvaros, kuras mērķis ir Ganas ūdens resursu saglabāšana un ekfektīva izmantošana. Projekta mērķis būs nodot Latvijas valsts un Vides attīstības biedru pieredzi ūdenssaimniecībā, ūdens efektīvā izmantošanā un upju apsaimniekošanā Ganas atbildīgajām institūcijām. Ūdens nozare tika apzināti izvēlēta, jo Latvijai ir pietiekami bagāta pieredze ūdens baseinu un upju apsaimniekošanā, ES ūdens kvalitātes normu ieviešanā, kā arī vides aizsardzībā. 

Kopumā Vides attīstības biedrības pārstāvji ar vizīti ir apmierināti un uzskata, ka Ganas un Latvijas sadarbības iespējas ir pietiekami plašas, lai arī turpmāk darbotos šajā virzienā. Gana šobrīd aktīvi attīstās, ko nodrošina Eiropas Komisijas un citu starptautisko organizāciju finansējums (salīdzinājumam: 2009. gadā Gana saņēma finansējumu no EK 55 miljonu Eur apmērā, Baltkrievija - 5 miljonus EUR).

lasīt vairāk!

Seminārs projekta EnSaCo Oil Spill ietvaros Helsinkos, 12.aprīlī

13.04.2010

Š.g.12. aprīlī Vides attīstības biedrības biedri Kārlis Maulics un Elīna Bērziņa apmeklēja Haaga-Helia universitātes organizēto semināru projekta EnSaCo Oil Spill ietvaros, kura galvenais mērķis ir izstrādāt profesionālas reaģēšanas stratēģiju un pārrobežu sadarbību naftas noplūdes gadījumos Baltijas jūrā. Projekts ir 3 valstu (Somijas, Zviedrijas, Igaunijas) sadarbības projekts Central Baltic Interreg IVA programmā, kas tika uzsāksts 2009. gada decembrī.

Lai gan, programmas ietvaros ir paredzēta sadarbība starp 4 valstīm, tai skaitā arī Latviju, pašlaik tā projekta partneru konsorcijā netiek pārstāvēta. VAB mērķis ir izstrādāt sadarbības stratēģiju, kas spētu nodrošināt arī Latvijas dalību projektā, iesaistot projektā atbildīgās iestādes un nodrošinot projekta rezultātu izplatīšanu Latvijā.

Notikušais seminārs ir pirmais šāda mēroga pasākums šī projekta ietvaros, taču ir paredzēti vēl divi semināri, kas notiks attiecīgi Zviedrijā un Igaunijā.

lasīt vairāk!

Cleanship projekta dalībnieku tikšanās Oslo

Cleanship : 08.04.2010

Cleanship projekta dalībnieku tikšanās Oslo

Vides attīstības biedri Kārlis Maulics un Elīna Bērziņa piedalījās konferencē Oslo no 9. līdz 11. martam projekta Cleanship ietvaros. 

10. martā notika seminārs par sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) izmantošanu un piegādes veicināšanu. Tika diskutēts par sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanas iespējām Baltijas jūras reģionā, ekonomiskajiem aspektiem tās pārvadāšanā, vides noteikumiem un drošību, kā arī par tās izmantošanas veicināšanas politiku Baltijas reģionā. 

lasīt vairāk!

Projekta Cleanship atklāšana Stokholmā 18. – 19. novembrī

Cleanship : 08.04.2010

Projekta Cleanship atklāšana Stokholmā 18. – 19. novembrī

Š.g. 18. – 19. novemrī Stokholmā norisinājās projekta Submariner atklāšanas pasākums „Cleanship Kick-Off Conference”, kurā piedalījās arī pārstāvji no Vides attīstības biedrības – projektu vadītāja Elīna Bērziņa un biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Maulics.

Konferences mērķis bija projekta organizatorisko jautājumu apspriešana, kā arī attiecīgo darba grupu vadītāju izvēle.

lasīt vairāk!

Projekta CleanShip ietvaros, VAB pārstāvji apmeklē Helsinku ostu

Cleanship : 23.03.2010

Projekta CleanShip ietvaros, VAB pārstāvji apmeklē Helsinku ostu

22. martā tika iesniegts Baltijas Enerģijas Foruma (BEF, Vācija) institūta koordinētajais projekts „Clean Baltic Sea Shipping“ jeb „Tīra kuģošana Baltijas jūrā. Kā Latvijas partneri šajā projektā piedalās Vides Attīstības Biedrība un Latvijas Jūras Administrācija.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties partneriem no Latvijas, Zviedrijas, Vācijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas, izstrādāt Baltijas jūras anti-eitrofikācijas stratēģiju un cik iespējams standartizēt krasta enerģijas padeves, notekūdeņu un ēdiena atlieku iekārtu ierīkošanu, lai cīnītos ar eitrofikācijas nozīmīgākajiem cēloņiem, kuģu izmešiem un Baltijas jūra kļūtu par tīras kuģošanas paraureģionu. Pilota investīciju sagatavošana tiks izveidota, piedaloties valstiskā līmeņa institūcijām, kā arī ostām, ar mērķi kļūt par enerģijas padeves un notekūdeņu attīrīšanas labas prakses piemēru. 

Plānotie Latvijas partneri projektā- Vides Attīstības Biedrība, Latvijas Jūras Administrācija, kā arī tika saņemts atbalsts no Latvijas Vides Ministrijas, ko apliecināja Vija Gēme, LR Vides ministrijas investīciju departamenta direktore.

lasīt vairāk!