Jaunumi 

Konference „Quo Vadis”

09.10.2009

VAB 2009.gada 8. oktobrī, Bistropolē, Lietuvā, piedalījās Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013 pārrobežu sadarbības programmas Latvija – Lietuva- Baltkrievija atklāšanas konferencē “Quo Vadis”.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas sadarbību gar Eiropas Savienības ārējo robežu, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru diologu un kultūru daudzveidību.

lasīt vairāk!

Dalība Seed Forum pitch – training camp

14.09.2009

Vides attīstības biedrības pārstāvji 2009.gada 11. un 12. septembrī piedalījās Seed Forum rīkotajā apmācības nometnē, lai mācītos piesaistīt investorus vides projektu īstenošanai. Seminārā piedalījās dažādu darbības jomu organizācijas no vairākiem Latvijas reģioniem. 

Apmācības nometnes dalībnieki apguva prasmes investoru piesaistē, apkopojot informāciju, kura būtu interesējoša potenciālajiem investoriem.

lasīt vairāk!

Mēs par tīru vidi

10.09.2009

Šī gada 6. septembrī, Siguldā norisinājās 19 Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens, kurā piedalījās aptuveni 4000 dalībnieku. Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties vienu no trim velo brauciena distancēm.Vienības braucienā savu dalību pieteica arī Vides Attīstības biedrības komanda ar vienpadsmit dalībniekiem, kuri startēja 37,5 kilometrus garajā Tautas braucienā. Velo brauciens dalībnieku starpā radīja vienotības un kopības sajūtu, galvenais bija piedalīties, nevis sacensties. Vides Attīstības biedrības komands dalībniekus vienoja komandas gars un devīze – mēs pret CO2! Vides attīstības biedrības valdes loceklis K. Maulics pēc brauciena atzina, ka tas bija fizisks un garīgs izturības pārbaudījums visai komandai. Vides Attīstības biedrības komanda ir stipra un vienota, un tāpēc par piedalīšanos Vienības braucienā 2010. gadā visa komanda ir PAR.

 

lasīt vairāk!

Seminārs “Eiropas Komisijas Vides prasību ievērošanas palīdzības programma MVU (ECAP)”

10.07.2009

Šī gada 7. oktobrī Vides Attīstības biedrība piedalījās LIAA organizētajā seminārā “Eiropas Komisijas Vides prasību ievērošanas palīdzības programma MVU (ECAP)”. Seminārā tika runāts par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā, vides likumdošanas aspektiem, kā arī par finansiālu atbalstu mazo un vidējo uzņēmumu investīcijām vides aizsardzībā.

lasīt vairāk!

2009. gada 17 jūnijā Rīgas rajona Spuņciemā VAB organizēja apkārtnes sakopšanas talku

18.06.2009

2009. gada 17 jūnijā Rīgas rajona Spuņciemā Vides attīstības biedrība organizēja apkārtnes sakopšanas talku, kurā piedalijās VAB biedri ar savām ģimenēm un draugiem. Kopā tika savākti aptuveni 500 kg sadzīves atkritumu, kā arī iztīrīta apkārtējā meža zona no brikšņiem

lasīt vairāk!