Jaunumi 

Projekta CLEANSHIP partneru sanāksme, Kaļiņingradā, Krievijā

Cleanship : 02.04.2013

projekta CLEANSHIP partneru sanāksme, Kaļiņingradā, Krievijā

Septītā partneru sanāksme norisinājās š.g. 26.-27.martam Kaļiņingradā, Krievijā. 

Pirmājā dienā apspriestie jautājumi bija saistīti ar gala stratēģiskā dokumenta  izveidi un tā saturisko daļu, kā arī par projekta noslēguma konferences organizēšanu 2013.gada septembrī. Dienas gaitā tika pārrunāti vispārīgi projekta jautājumi kā līdzīgie BJR projekti Innoship un Clean North Sea Shipping, gatavošanās Politikas komitejas sanāksmei Kopenhāgenā, nākamā partneru tikšanās Helsinkos. Katrs partneris īsumā prezentēja savu paveikto uzdevumu statusu, vienojās par veicamo darbu izpildes termiņiem.
Nākamajā dienā VAB pārstāviji piedalījās "Krievijas seminārā II", kura laikā  tika pārrunāti jautājumi par Krievijas perspektīvām tīras kuģošanas Baltijas jūrā kontekstā, kuģu notekūdeņu uzņemšanu un krasta strāvu ostās; kopīga diskusija par to kā nākotnē Krievijas kuģošanu padarīt arvien draudzīgāku videi un Krievijas līdzdalību gala stratēģiskā dokumenta izveidē. Kaļiņingradas un Sanktpēterburgas Jūras ostu pārvalde uzstājās ar interaktīvu prezentāciju par Krievijas iespējām piedalīties Vides Ostu Indeksa  ziņojumā un izvērtēšanā. Pirmā dienas daļa tiks noslēgta ar profesora no Sanktpēterburgas prezentāciju par  balasta ūdeņu un kuģu virsmas lomu svešzemju organismu transportēšanā.  

lasīt vairāk!

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Aquafima : 01.04.2013

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Vides attīstības biedrība, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā” (AQUAFIMA) ietvaros, izsludina iepirkumu vides speciālistam, ekonomistam un juristam NATURA 2000 teritorijas gadījumu izpētei Latvijā un Baltijas jūras reģiona akvakultūras nozares attīstības ierobežojošo aspektu analīzes izstrādei.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

lasīt vairāk!

Seminārs "Izglītība un zinātne sabiedriskajos pakalpojumos"

SmartGardens : 28.03.2013

Seminārs

Starptautiskais seminārs notiks š.g. 5.aprīlī Tartū, AHHAA zinātnes centrā. 

Pasākuma laikā tiks pulcēti interesenti un savas nozares profesionāļi, lai runātu par bioloģisko daudzveidību, kā daļu no izglītības sistēmas. Semināra laikā tiks apspriestas tādas tēmas, kā zinātne un informācijas piesārņojums, kur mediji meklē informāciju publikācijām, botānisko dārzu nozīme izpratnes veidošanā dabaszinātnēs. 

lasīt vairāk!

Sveiciens svētkos!Gatavošanās Lielajai Talkai

19.03.2013

Kā jau katru gadu, arī šogad Vides attīstības biedrības darbinieki piedalīsies Lielajā Talkā. Šogad mēs pieliksim roku, lai sakoptu Mārupītes parka teritoriju.

Līdz Lielajai Talkai palicis vairs tikai mēnesis un šobrīd notiek talkas vietu reģistrēšana. Ja Jūs vēl  to neesat paspējuši izdarīt, aicinām sekot norādītajam linkam www.talkas.lv un reģistrēt jauno talkas vietu.

lasīt vairāk!