Jaunumi 

Projekta "AQUAFIMA" reģionālā apaļā galda diskusija

Aquafima : 06.03.2013

Projekta

Projekta "Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas jūras reģionā"apaļā galda diskusija norisināsies š.g. 7. martā VARAM telpās. 

Diskusija tiks veltīta nacionālās akvaklultūras integrācijai jūras telpiskajā plānošanā/integrētās piekrastes zonas pārvaldībā. Tajā piedalīsies vairāku organizāciju un valsts institūciju pārsvtāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kurzemes plānošanas un reģiona administrācijas, Latvijas Vides investīciju fonda, Zemkopības ministrija, Vides investīciju fonda, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta, Latvijas Universitātes vides pārvaldības katedras, Latvijas Pašavaldību savienības, Baltijas vides foruma, kā arī pārstāvji no Vides attīstības biedrības. 

lasīt vairāk!

Aicinājums iesaistīties Starptautiskā ūdens sadarbības gada atzīmēšanā

05.03.2013

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā asambleja ir izsludinājusi 2013. gadu par Starptautisko ūdens sadarbības gadu, tādējādi turpinot ANO dekādes "Ūdens dzīvei" nospraustā pamatmērķa - starptautiskās sadarbības veicināšanas ūdens problēmjautājumu risināšanai - īstenošanu un popularizēšanu. 

Starptautiskā ūdens sadarbības gadā sabiedrības uzmanība tiks pievērsta ūdens tēmai klimata pārmaiņu kontekstā, sadarbībai starptautisko ūdeņu tīrības nodrošināšanā, ūdens pieejamības, piegādes un attīrīšanas problēmām, kā arī ūdens kvalitātei, kvalitātes kritēriju izstrādei un monitoringam. 

lasīt vairāk!

Konkursa par Latvijas dabaszinātnēm pasaules kontekstā veltīts Latvijas 95. dzimšanas dienai "Mēs par Latviju!"

05.03.2013

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” (RDS) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (RD IKSD) un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju(UNESCO LNK) rīko konkursu par godu Latvijas 95. dzimšanas dienai. 

Konkursa mērķi

lasīt vairāk!

Notikusi pirmā projekta SmartGardens Vadības komitejas sēde

SmartGardens : 28.02.2013

Notikusi pirmā projekta SmartGardens Vadības komitejas sēde

2013.gada 25. februārī, Tartu Universitātes botāniskā dārza konferenču telpā kopā sanāca projekta SmartGardens partneri, kā arī aicinātie pārstāvji no Tallinas un Latvijas Universitātes botāniskajiem dārziem. Vadības komitejas sēde tika sasaukta ar mērķi, lai informētu par līdz šim paveikto un iespējām projekta aktivitātēs iesaistīt arī Tallinas un Latvijas Universitātes botāniskos dārzus. 

Sēdi atklāja galvenais projekta partneris no NBD (Nacionālā botāniskā dārza), klātesošos iepazīstinot ar galvenajām paredzamajām aktivitātēm. Pārējie projekta partneri pastāstīja par līdz šim paveiktajiem uzdevumiem. Galvenā uzmanība tikšanās laikā tika veltīta botānisko dārzu kartēšanai un datu bāzes izveidei, kas saturēs informāciju par 3000 augu sugām, kas atrodamas Nacionālā un Tartu Universitātes botāniskā dārzā (TUBD). Šobrīd partneri no NBD un TUBD aktīvi strādā pie augu sugu aprakstiem, kas tiks ievietoti kopējā datu bāzē, savukārt Vides attīstības biedrība (VAB) strādā pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas. 

lasīt vairāk!

VAB piedalās BJR transnacionālās programmas AQUABEST projekta darba sanāksmē

Aquafima : 15.02.2013

VAB piedalās BJR transnacionālās programmas AQUABEST projekta darba sanāksmē

Kopā ar AQUAFIMA projekta galveno partneri Matti Skor un VARAM pārstāvi Lauru Jukāmi, VAB AQUAFIMA projektu vadītāja Dilara Šabejeva piedalījās projekta AQUABEST projekta darba sanāksmē “Virzībā uz gudru un atbalstošu akvakultūras politikas pārvaldību Baltijas jūras reģiona” (6.-7.02.2013., Tallina, Igaunija) ar mērķi veidot kontaktus un dalīties pieredzē.  

Divu dienu projekta darba tikšanās tika veltīta BJR akvakultūras noteikumiem, likumiem un brīvprātīgo regulējumu apspriešanai. U.Eskelinena (Finnish Game and Fisheries Research Institute) atklāja tikšanos, uzsverot nepieciešamību pārskatīt noteikumus un ar tiem saistīto politiku. Igaunijas, Baltkrievijas un Zviedrijas partneri iepazīstināja ar pašreizējo situāciju tiesiskā regulējuma jomā savās valstīs.

lasīt vairāk!