Jaunumi 

Iesniegts projekta pieteikums programmā ĀKK-ES zinātne un tehnoloģija II

12.02.2013

Vides attīstības biedrība kopā ar četriem sadarbības partneriem no trim Āfrikas valstīm (Tanzānija, Malāvija un Kenija) sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu programmā ĀKK-ES Zinātne un Tehnoloģija II. Programmas globālie mērķi ir:

  • Risināt zinātniskās un tehnoloģiskās atšķirības starp ĀKK dalībvalstīm un visindustrializētākajām valstīm
  • Stiprinātu zinātni, tehnoloģijas un inovāciju (ZTI) ĀKK valstīs
  • Veicināt ZTI izmantošanu kā galveno līdzekli nabadzības samazināšanai, izaugsmei un sociāli ekonomiskai attīstībai

VAB iesniedza sagatavotu projekta pieteikumu par irigācijas (apūdeņošanas) tehnoloģijām sīkzemniekiem Āfrikas valstīs. Projekta mērķis ir ilgtspējīgu, zemu uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksu irigācijas tehnoloģiju ieviešana, lai palielinātu pārtikas drošību un uzlabotu dzīves apstākļus sīkzemniekiem Āfrikas valstīs. 

lasīt vairāk!

Projekta AQUAFIMA 4. partneru sanāksme Tallinā, Igaunijā

Aquafima : 10.12.2012

Projekta AQUAFIMA 4. partneru sanāksme Tallinā, Igaunijā

AQUAFIMA projekta sanāksmes laikā tika iekļauts seminārs par Integrēto piekrastes zonas pārvaldību (IPZP) un telpisko plānošanu, lai integrētu akvakultūras un zivsaimniecības attīstību piekrastes zonās Baltijas jūras reģionā (BJR). Semināru organizēja Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes darbinieki sadarbībā ar „Rem Concult”. Pasākums norisinājās no 4. līdz 6. decembrim.

IPZP un teritoriālās plānošanas seminārs notika 4. decembrī un bija veltīts WP5 aktivitātei 5.1. - "Izstrādāt IPZP un tālākos teritoriālos priekšnoteikumus". Diskusiju vadīja Jorgs Schmuedel.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrības dalība projekta CLEANSHIP darba grupu sanāksmē Stokholmā, Zviedrijā

Cleanship : 22.11.2012

Vides attīstības biedrības dalība projekta CLEANSHIP darba grupu sanāksmē Stokholmā, Zviedrijā

Šī gada 21. un 22. novembrī Stokholmas ostas konferenču telpās norisinājās projekta CLEANSHIP darba grupu sanāksme, kuru pārstāvēt bija ieradies VAB valdes loceklis Kārlis Maulics.

Sanāksmes pirmajā dienā darba kārtībā tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi. Partneri tikšanās laikā vienojās par datumiem un apsprieda nepieciešamās organizatoriskās lietas gaidāmajiem pasākumiem:

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrības dalība projektu AQUABEST, AQUAFIMA, SUBMARINER un BALTIC ECOMUSSEL kopējā sanāksmē

22.11.2012

Kārlis Maulics, pārstāvot Vides attīstības biedrību, piedalījās Baltijas jūras reģiona programmas projektu AQUABEST, AQUAFIMA un SUBMARINER, kā arī Centrālās Baltijas INTERREG VI A programmas projekta BALTIC ECOMUSSEL kopējā sanāksmē, kas norisinājās 15. novembrī  Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas birojā Rīgā.

Tikšanās notika ar mērķi, lai projektu Latvijas partneriem būtu iespēja kopīgi izrunāt katra projekta un projektā iesaistīto partneru plānotos darbus un rezultātus, tādejādi:

lasīt vairāk!

Iepirkuma procedūras rezultāti

Aquafima : 19.11.2012

Iepirkuma Nr.- VAB AQF2012/03;
Iepirkuma nosaukums„Nodarbinātības analīzes izstrāde zivsaimniecības un akvakultūras nozarē Latvijā Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā”” (proj. akronīms- AQUAFIMA) ietvaros;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Jaunmāja”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 21. decembrim;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA „Hanza Konsultācijas” un SIA „Vides konsultantu aģentūra”  - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam. 

lasīt vairāk!