Jaunumi 

Vides attīstības biedrība aicina piedalīties starptautiska līmeņa konferencē “CLEANSHIP Midterm Conference”

Cleanship :

Vides attīstības biedrība aicina piedalīties starptautiska līmeņa konferencē “CLEANSHIP Midterm Conference”

Transnacionālās Baltijas jūras reģiona sadarbības projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros, 2012. gada 19. - 20. septembrī, Rīgas Brīvostas pārvaldes telpās tiks rīkota starptautiska līmeņa konference“CLEANSHIP Midterm Conference”.

 CLEANSHIP atvērtā konference paredzēta, lai piesaistītu kuģniecības nozares organizācijas, ostu pārvaldes un citas kompetentas iestādes, kas savā darbībā iekļauj arī vides aizsardzību un ilgtspēju.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrības dalība otrajā SmartGardens partneru sanāksmē Tartu, Igaunijā

SmartGardens : 27.07.2012

Vides attīstības biedrības dalība otrajā SmartGardens partneru sanāksmē Tartu, Igaunijā

Šī gada 12. un 13. jūlijā Tartu Universitātes Botāniskajā dārzā, Igaunijā, norisinājās otrā SmartGardens partneru tikšanās, uz kuru bija ieradušies visi projekta dalībnieki. 

Tikšanās laikā tika apspriesta projekta attīstība, kā arī dalībnieki dalījās ar pieredzi, kas gūta izglītojošā apmaiņas braucienā, apmeklējot Key un Wisley botāniskos dārzus Londonā. Projekta partneri iesniedza pirmā perioda pārskatus. Vadošais partneris informēja dalībniekus par tuvākajām gaidāmajām aktivitātēm: semināriem "Izglītība un bioloģiskā daudzveidība", kas norisināsies Rīgā, un "Izglītība un zinātne kā sabiedriskais pakalpojums", ko organizēs kolēģi Tartu; kā arī diskutēja par projekta bukletu izstrādi, dalībnieku apmaiņas braucieniem, un jautājumiem par finansēm un projekta pārskatiem. 

lasīt vairāk!

Aļģu pārstrāde Nīderlandē

14.06.2012

Aļģu pārstrāde Nīderlandē

Kopš 2010. gada septembra aļģes ir iekļautas Eiropas Savienības atļautās dzīvnieku barības resursu sarakstā. 2011.gada 15. jūlijā  aļģu audzēšanas saimniecība  Nīderlandē saņēma oficiālu akreditāciju alģu produkcijas pārdošanai un izplatīšanai. 

"Kelstein" vienšūnu radītās aļģes ir ideāli piemērotas lopu barošanai, jo tās satur augstu vitamīnu un organisko mikroelementu daudzumu, kas nepieciešams dzīvnieku veselības nodrošināšanai. 

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība piedalījās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā

Submariner : 14.06.2012

Vides attīstības biedrība piedalījās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā

SUBMARINER partneru tikšānās norisinājās no 2012.g. 5.-7.jūnijam „Rietumu Baltijas kuģu būvētavas” uzņēmuma konferences telpās Klaipēdā, Lietuvā. Pasākumu organizēja projekta partneris - Klaipēdas Zinātnes un tehnoloģiju parks.

Partneru sanāksme tika sadalīta divās daļās: iekšējā projektu partneru sanāksme un atvērts projekta seminārs. Iekšējā partneru sanāksme galvenokārt tika veltīta pašreiz notiekošām aktivitātēm projekta ietvaros. Partneri tika sadalīti apaļā galda diskusijas grupās, sekojot vienai no galvenajām aktivitātēm projektā - kompendija tematiskajām prioritātēm:

lasīt vairāk!

SmartGardens projekta partneri piedalās zināšanu apmaiņas braucienā Londonā

SmartGardens : 29.05.2012

SmartGardens projekta partneri piedalās zināšanu apmaiņas braucienā Londonā

2012.gada 21. – 24.maijā SmartGardens projekta partneri apmeklēja Kew un Wisley botāniskos dārzus Londonā. Projekts tiek realizēts ar Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu. Zināšanu apmaiņas brauciens tika organizēts projekta 2.darba pakas ietvaros, kas paredz botānisko dārzu datu bāzes un interaktīvo karšu izveidi.

Pavisam brauciena delegācijas sastāvēja no 8 cilvēkiem (4 no Latvijas un 4 no Igaunijas), kas projekta realizācijas laikā būs atbildīgi par datu bāzes, interaktīvās kartes, kā arī par apmeklētāju apmācības pasākumu izveidi.

lasīt vairāk!