Jaunumi 

Vides attīstības biedrība piedalījās Lielajā talkā 2012, lai sakoptu Mārupītes apkaimi

24.04.2012

Vides attīstības biedrība piedalījās Lielajā talkā 2012, lai sakoptu Mārupītes apkaimi

2012.gada 21.aprīlī Vides attīstības biedrība piedalījās ikgadējā Mārupītes talkā. Kopumā tika reģistrēti 550 dalībnieki, kas piedalījās Mārupītes sakopšanā.

Šī gada talkas tēma bija ūdens, kas pagājušajā gadā smagi cietušajai Mārupītei no jauna ļāva parādīt sevi visā krāšņumā. Talciniekus sadalīja pa grupām, lai tie izklīstu pa Bieriņiem un sapostu apkārtni no salauztiem kokiem, lapām un atkritumiem. Pavisam darbi tika organizēti 13 vietās un pēc labi padarīta darba varēja secināt, ka ir padarīts liels darbs. Tagad visi vietējie apkaimes iedzīvotāji ar prieku izmanto sakopto riteņbraucēju celiņu un parku.

lasīt vairāk!

VAB piedalās projekta „Clean Baltic Sea Shipping” piektajā partneru tikšanās Helsinkos, Somijā.

Cleanship : 23.04.2012

VAB piedalās projekta „Clean Baltic Sea Shipping” piektajā partneru tikšanās Helsinkos, Somijā.

2012.gada 26.-27. martā Helsinkos, Somijā notika piektās projekta „Clean Baltic Sea Shipping” partneru tikšanās. Šo pasākumu apmeklēja Vides attīstības biedrības (VAB) priekšsēdētājs Kārlis Maulics un projektu asistente Žanna Savčuka. 

Partneru tikšanās sākās 26. martā pl.12:00 Helsinku ostas telpās ar Kaarinas Vuorivirtas (Helsinku ostas pārstāve) uzrunu.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus AQUAFIMA projekta ietvaros

Aquafima : 12.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB AQF2012/01;
Iepirkuma nosaukums: „Esošās zivsamniecības un akvakultūras Latvijā ekonomiskās attīstības un pārvaldības analīzes izstrāde Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā”" (proj. akronīms- AQUAFIMA) ietvaros;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Jaunmāja”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 20. maijam;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA „RV50” un SIA „Vide un Būve” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!

VAB pārstāvji piedalās starptautiskajā forumā „Ekoloģija” projekta „Sanktpēterburga – Jūras galvaspilsēta Krievijā” ietvaros.

02.04.2012

2012. gada 29.-30. martā Sankt-Pēterburgā (Krievijā) notika starptautiskais forums “Ekoloģija”, kurš tika organizēts partijas „Vienotā Krievija” projekta „Sanktpēterburga – Jūras galvaspilsēta Krievijā” ietvaros. Šo pasākumu apmeklēja Vides Attīstības Biedrības (VAB) priekšsēdētājs Kārlis Maulics un projektu asistente Žanna Savčuka.

Starptautiskā foruma „Sanktpēterburga – Jūras galvaspilsēta Krievijā. Ekoloģija” plašā auditorija. 

lasīt vairāk!

AQUAFIMA projekta 1.partneru tikšanās Kopenhāgenā

Aquafima : 15.03.2012

Vides attīstības biedrības pārstāvji – Kārlis Maulics un Dilara Šabajeva no 2012. gada 21.-23. februārim piedalījās AQUAFIMA projekta partneru tikšanās Kopenhāgenā, Dānijā. 

Partneru tikšanos organizēja projekta Acquafima vadošais partneris- Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālā zeme, SIA (Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern GmbH). Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta administratīvie jautājumi, kā arī prezentēti un apspriesti projekta logotipa varianti. Sanāksmē tika apspriesti paveiktie darbi un nākamajā periodā plānotās aktivitātes. Nākamais solis projekta ietvaros ir akvakultūras nozares attīstības analīzes veikšana un apaļā galda diskusijas organizēšana katrā projekta valstī. Pēc tā ir paredzēts noteikt Baltijas jūras zivju mākslīgās vairošanas un mazuļu ielaišanas ūdeņos kritērijus un stratēģijas. 

lasīt vairāk!