Jaunumi 

VAB pārstāvji piedalās starptautiskajā konferencē “Videi draudzīgs kuģis” Londonā

05.03.2012

VAB pārstāvji piedalās starptautiskajā konferencē “Videi draudzīgs kuģis” Londonā

2012. gada 28.-29. februārī Londonā (Apvienotā Karaliste) notika starptautiska konference “Videi draudzīgs kuģis”. Šo pasākumu apmeklēja Vides Attīstības Biedrības (VAB) priekšsēdētājs Kārlis Maulics un projektu asistente Žanna Savčuka. 

Konferenci organizēja Flotes Arhitektu Karaliskais institūts (RINA- The Royal Institution of Naval Architects), kurš ir ieguvis vispasaules reputāciju par rīkoto starptautisko konferenču izcilo kvalitāti, savukārt, konferences sponsors bija Rolls-Royce kompānija.

lasīt vairāk!

VAB izstrādā jauna projekta koncepciju kuģošanas nozarē

23.02.2012

2012. gada 10. janvārī  Igaunijas- Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma atvēra 2. limitēto projektu pieteikumu konkursu.

Vairāk informācijas- http://www.estlatrus.eu/. Vides attīstības biedrībā tika pieņemt lēmums  piedalīties šajā konkursā un izveidot projekta koncepciju par tīras kuģošanas infrastruktūras rekomendāciju izstrādāšanu ieviešanai Baltijas jūras reģionā. Programmas obligātais priekšnosacījums ir viena partnera piedalīšanās Krievijas Federācijas teritorijā. Pateicoties lietišķiem kontaktiem ar Krieviju, VAB ir izdevies atrast potenciālā projekta partneri- Municipālā veidojuma „Kingisepas municipālais apgabals” administrāciju. Apgabala teritorijā atrodas viena no straujāk attīstošajām ostām Baltijas jūras reģionā- Ust- Luga. Pašlaik tiek aktīvi strādāts pie projekta koncepcijas, kuras iesniegšanas termiņš ir 27. februāris. Potenciālā projekta nosaukums „Sadarbība ar mērķi izstrādāt rekomendācijas videi draudzīgas ostu infrastruktūras ieviešanai”.

lasīt vairāk!

Projekta PLAN BOTHNIA Baltijas jūras reģiona ieinteresēto pušu tikšanās

09.02.2012

Projekta PLAN BOTHNIA Baltijas jūras reģiona ieinteresēto pušu tikšanās

2012. gada 6. februārī Vides attīstības biedrības projektu asistente Diļara Šabajeva apmeklēja projekta PLAN BOTHNIA ieinteresēto pušu tikšanos viesnīcā Monika Centrum Hotel, Rīgā.

Kopumā pasākumā piedalījās 60 dalībnieki no 10 valstīm. Pasākumu apmeklēja arī sekojošu Latvijas ministriju pārstāvji- Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija. 

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus SUBMARINER projekta ietvaros

Submariner : 22.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB SUB 2012/01;
Iepirkuma nosaukums: „Baltijas jūras Kurzemes piekrastes reģiona specifiskā attīstības plāna izstrāde, ar mērķi atsākt agara ražošanu, savācot Kurzemes piekrastē izskalotās aļģesFurecellaria, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Inovatības pieejas jūras resursu ilgtspējīgai izmantošanai, uzlabojot Baltijas jūras vidi un tautsaimniecību”” (projekta akronīms: SUBMARINER) ietvaros.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Perlītes”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 23. augustam;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA „Vīnzeme” un SIA „Vide un Būve” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus SUBMARINER projekta ietvaros

Submariner : 23.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB SUB2012/01-1;
Iepirkuma nosaukums: „Interaktīvas WEB kartes risinājuma izstrādāšana Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga Baltijas jūras resursu izmantošana” (projekta akronīms: SUBMARINER) ietvaros."
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Infoservs ITS”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 03. septembrim;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA "Infonet Sistēmas" un SIA „SB Media” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!