Jaunumi 

VAB pārstāve piedalās SWITCH-Asia programmas informatīvajā seminārā Briselē

27.01.2012

VAB pārstāve piedalās SWITCH-Asia programmas informatīvajā seminārā Briselē

Vides attīstības biedrības pārstāve Alīna Meležika 26. janvārī piedalījās SWITCH-Asia programmas informatīvajā seminārā Briselē, Beļģijā. Seminārs tika rīkots visiem interesentiem, kas vēlas piedalīties programmas īstenošanā, rakstot projekta pieteikumus.

 Tika pārrunāti programmas mērķi, SWITCH-Asia programmas vēsture un īstenotie projekti, taču lielākā uzmanība tika pievērsta  projekta pieteikumu aizpildīšanas un novērtēšanas kritērijiem. Seminārs noslēdzās ar jautājumu un atbilžu sesiju, kur katram dalībniekam bija iespēja precizēt informāciju un uzdod jautājumus. 

lasīt vairāk!

Valkā notika projekta „SmartGardens” pirmā projekta partneru tikšanās

SmartGardens : 26.01.2012

Valkā notika projekta „SmartGardens” pirmā projekta partneru tikšanās

Pirmajā partneru tikšanās tika pārstāvētas visas sadarbības organizācijas– Nacionālais Botāniskais dārzs Salaspilī (BD), Tartu Universitātes Botāniskais dārzs, Vides attīstības biedrība un Tartu Universitātes Botāniskā dārza atbalsta organizācija.

Projekts notiek Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

lasīt vairāk!

Projekta CleanShip ietvaros, VAB pārstāvji apmeklē Norvēģijas, Vācijas, Dānijas ostas un Dānijas Jūrniecības pārvaldi

Cleanship : 24.01.2012

2011. gada janvārī Vides Attīstības Biedrības (VAB) priekšsēdētājs Kārlis Maulics un projektu asistente Žanna Savčuka, projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros,  apmeklēja Norvēģijas ostu Oslo (oficiālais projekta partneris), Hamburgas, Ķīles un Lībekas ostas Vācijā, Dānijas ostu Kalundborgā (oficiālais partneris), kā arī Dānijas Jūrniecības pārvaldi (atbalstošais partneris), ar mērķi iegūt projekta izstrādei nepieciešamo informāciju.

Tikšanās tika organizētas projekta trešās darba pakas ietvaros ietvaros ar mērķi sekmēt projekta 3.2. uzdevuma "Pētījums par ostu infrastruktūras attīstību" izpildi.

lasīt vairāk!

2012. gada 13. janvārī ir noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotais Vides forums, kur tika apspriesti ar vides aizsardzību un attīstību saistītie jautājumi

16.01.2012

Vides forumu atklāja Ingmārs Līdaka, bijušais Dabas resursu apakškomitejas priekšsēdētājs, kas pastāstīja par NVO līdzdalību nozares politikas veidošanā Saeimas skatījumā, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu.

Foruma 1. daļā tika sniegts ieskats NVO sektorā Latvijā, to darbību attiecībā uz vides jautājumiem. Prezentācijas laikā tika izklāstīts par sabiedrības līdzdalības tendencēm, kā arī par nākotnes plāniem.
Kā pēdējā un noslēdzošā 1.daļas ietvaros uzstājās Vides Konsultatīvās Padomes priekšsēdētāja Lelde Eņģele, kas stāstīja par paveikto saistībā ar 2008. gada Vides foruma deklarāciju, kā arī sniedz nelielu ieskatu attiecībā uz tālākajiem darbības virzieniem.

lasīt vairāk!

Noslēdzās apaļā galda diskusija CLEANSHIP projekta ietvaros: Kuģošanas pielāgošana MARPOL konvencijas VI pielikuma jaunajām 2015. gada prasībām

Cleanship : 29.12.2011

29.decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās Peldu ielā 25, Rīgā, projekta CLEANSHIP ietvaros norisinājās apaļā galda diskusija: Kuģošanas pielāgošana MARPOL konvencijas VI pielikuma jaunajām 2015.gada prasībām.

Diskusija notika nacionālā līmenī, piedaloties Latvijas kompetento institūciju pārstāvjiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes Ministrijas, Latvijas Jūras Administrācijas, Latvijas Jūras akadēmijas, Vides Attīstības biedrības un Rīgas Brīvostas pārvaldes. 

lasīt vairāk!