Jaunumi 

Trešā SUBMARINER tīkla biedru sapulce un seminārs, veltīts makro aļģu vērtību ķēdēm

03.03.2015

VAB piedalījās Submariner biedru sapulcē un seminārā par makro aļģu vērtību ķēdēm š.g. 25.-26. februārī Kopenhāgenas universitātes telpās Taastrup, Dānija.

Seminārs bija veltīts mērķim uzlabot un veicināt efektīvu un ilgtspējīgu zilās izaugsmes iespēju un resursu izmantošanu, konkrēti, sagatavojot augsni komerciālai un vides draudzīgai makroaļģu (jūraszāles) izmantošanai Baltijas jūras reģionā. Dalībnieki apsprieda iespējas par aļģes kultivēšanas izmēģinājuma vietu noteikšanu un piekrastē izskaloto aļģu novākšanas aktivitātēm Baltijas jūras reģionā, kā arī novērtēja pašreizējo stāvokli un galvenos vides, tehnoloģiskos, reglamentējošos un sociālekonomiskos aspektus, identificēja komerciāli un videi draudzīgas makroaļģu sugas, kas piemērotas audzēšanai BJR, apsprieda industriālās makroaļģu izmantošanas iespējas, tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, kā arī jaunu aļģu vērtību ķēdes izstrādi.

Viens no galvenajiem VAB attīstības un pētniecības virzieniem pēdējos gados tika veltīts ilgtspējīgai, inovatīvai un efektīvai makro un mikro aļģu izmantošanai Baltijas jūras reģionā. Semināra laikā VAB dalījās ar iepriekšējo pieredzi un iegūtajām zināšanām.

Submariner Network EEIG konsorcijs sveica jaunos asociētos biedrus. Jesper Mazanti Aaslyng, tehnoloģisko pakalpojumu institūta Agrotech R&D vadītājs (esošais Submariner tīkla biedrs) iepazīstināja ar Agrotech galveno darbības virzienu, un informēja, ka Green Center (http://www.greencenter.dk/) tagad ir apvienots ar Agrotech, paplašinot pieredzi un zināšanas. Tīkla dalībnieki, tostarp VAB apsprieda iesāktās un plānotās aktivitātes, kas ir būtiskas Submariner Ceļveža attīstībai un īstenošanai. Diskusijas laikā dalībnieki uzsvēra jaunās projektu idejas un pētījumu virzienus. Lai iegūtu vairāk informācijas par Submariner Network EEIG tīklu lūdzam apmeklēt: http://www.submariner-network.eu/. Par dalības nosacījumiem lūdzam sazināties ar izpilddirektori Angela Schultz-Zehden asz@submariner-network.eu vai programmas vadītāju Tommi Vollmann tv@submariner-network.eu.