Jaunumi 

Zivsaimniecības nozares attīstība, iespējas 2015.-2020.gadā

01.12.2015

Vides attīstības biedrība piedalījās Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotajā konferencē „Zivsaimniecības nozares attīstība, iespējas 2015.-2020.gadā”, kas notika š.g. 27.novembrī Ādažu Kultūras centrā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs uzsvēra nozares attīstības potenciālu un esošās situācijas pozitīvu virzību, neskatoties uz ierobežojumiem un šķēršļiem, kas galvenokārt bija saistīti ar Krievijas eksporta tirgu.

ZM Zivsaimniecības departamenta direktors N.Riekstiņš prezentēja nozares rādītājus, jauno plānošanas periodu uzsākot. Akvakultūras saražotās un pārdotās produkcijas dinamika kategorijā „Citas zivju sugas” pieauga no 122 t 2013.gadā līdz 179 t 2014.gadā, savukārt karpas produkcijas rādītāji 2014.gadā samazinājās par 15 t salīdzinājumā ar 2013.gadu. Šāda tendence raksturo Latvijas akvakultūras sektora pozitīvu attīstību, izmantojot recirkulācijas sistēmas, kuru skaits 2014.gadā pieauga gandrīz divkārt salīdzinājumā ar 2013.gadu, 2014.gadā sastādot 7.5% no kopējā akvakultūras produkcijas ražošanas metožu apjoma. Šī tendence pamato akvakultūras recirkulācijas sistēmu izvēli, ļaujot kultivēt dažādas zivju sugas, kam nepieciešami citādi audzēšanas apstākļi u.c. faktori, kurus nevar nodrošināt dīķi, piemēram, silta ūdens temperatūra, slimību risku novēršana līdz minimumam u.c.

LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors R.Vācers uzstājās ar prezentāciju par EZF atbalsta rezultātiem un labās prakses uzņēmumu piemēriem. Atbalstu zivju apstrādē ir saņēmuši 55 uzņēmēji īstenojot 108 projektus, uzbūvētas 14 jaunas un rekonstruētas 26 ražošanas ēkas. Akvakultūras nozarē atbalstu ir saņēmuši 74 uzņēmumi īstenojot 111 investīciju projektus, tika uzstādītas 28 recirkulācijas sistēmas u.c., 26.12 milj. EUR apjomā.

ZM Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja E.Kubliņa iepazīstināja ar EJZF atbalsta iespējām un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 nosacījumiem. Rīcības programmas 2014-2020 īstenošanai pieejami 183,6 miljoni eiro, no kuriem 54% tiek novirzīti ar tirdzniecību un pārstrādi saistītiem pasākumiem, 25% akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai, 23% zvejniecības ilgtspējīgai attīstībai u.c.

Konferences otrā daļa fokusējās uz izglītības un pētniecības virzieniem, iespējām un perspektīvām. Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Zivsaimniecības sadarbības tīkla, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvji sniedza priekšlikumus nozares attīstībai. Nobeiguma paneļdiskusijā tika apspriesti jautājumi par inovāciju, apmācību un pētījumu nepieciešamību zivsaimniecībā. Tika rasts kopējs skaidrojums „inovācijas” nozīmei, kā tas tiek uztverts dažādās nozares pārstāvju līmeņos. 

Lūdzam iepazīties ar konferences papildinformāciju kā arī lejuplādēt prezentācijas materiālus šeit