Jaunumi 

Vides attīstības biedrība paziņo par adreses maiņu

01.11.2011

Sākot ar š.g. 24. oktobra VAB koleketīvs ir sastopams jaunajās telpās Mārupes ielā 4-23, Rīgā,

LV- 1002.

Turpmāk lūdzam visus pasta sūtījumus adresēt uz augstākminēto adresi.

Mums ir jauns tālruņa numurs- (+371) 67611190.