Jaunumi 

Dalība SEED MONEY FACILITY programmas projekta IRIS partneru tikšanās


Vides attīstības biedrība piedalījās pirmajā BallastRISK plānošanas tikšanās Seed Money Facility programmas projekta IRIS jeb "Invazīvo sugu riska novērtējuma uzlabošana un balasta ūdeņu attīrīšanas metožu izmaksu efektivitātes analīze” ietvaros š.g. 14.aprīlī Somijas vides institūtā SYKE, Helsinkos.

Projekta partneri apsprieda tālāko BallastRISK – „Invazīvo sugu risku pārvaldība Baltijas jūrā: Jauni instrumenti, lai atbalstītu Balasta ūdens apsaimniekošanas konvencijas ratifikāciju” pieteikuma virzību, kas tika iesniegts Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas (2014-2020) ietvaros kā 1.solis – konceptuālā projekta izstrāde. BallastRISK projekta galvenais mērķis ir izstrādāt instrumentu, kas noteiktu rentablas balasta ūdeņu attīrīšanas metodes, ņemot vēra kuģa īpašības. Tiks uzlabots HELCOM-OSPAR risku novērtēšanas mehānisms, iekļaujot sugas, kas var apdraudēt Baltijas jūru. Pašreizējās Invazīvo sugu riska pārvaldības prakses tiks arī novērtētas.

Nākamā partneru tikšanās ir ieplānota uz vasaras perioda sākumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sūtīt e-pastu uz info@videsattistiba.lv