Jaunumi 

VAB priekšsēdētājs Kārlis Maulics apmeklē konferenci par starpvalstu sadarbību Katovicē, Polijā

26.09.2011

2011. gada 15. - 16. septembrī Katovicē, Polijā norisinājās Apvienotā konference par starpvalstu sadarbības priekšrocībām. Pirmo reizi 13 starptautiskas programmas, kas pašlaik darbojas Eiropas teritoriālās sadarbības instrumenta ietvaros, organizēja apvienoto konferenci, demonstrējot, kā starptautiskā sadarbība palīdz uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas reģionos. 

Šajā konferencē dalību ņēma arī Vides attīstības biedrības priekšsēdētājs Kārlis Maulics. Vides attīstības biedrība pašlaik ir iesaistīta četru starpvalstu sadarbības projektu īstenošanā - Cleanship, Submariner, Aquafima Baltijas jūras reģiona programmā un projekts Smartgardens Latvijas Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Dalība šāda mēroga konferencē deva iespēju uzklausīt dalībnieku pieredzi starpvalstu sadarbībā. Arī VAB bija iespēja dalīties ar iegūto pieredzi dalībā dažādos projektos. Kārlis Maulics tikās ar vairāku projektu vadošo organizāciju pārstāvjiem, apsprieda aktuālākos jautājumus sadarbības ietvaros un nodibināja jaunus kontaktus. 

Konferences laikā tika izstrādātas vadlīnijas un vīzija turpmākai starpvalstu sadarbībai pēc 2013. gada, kad beidzas darbības termiņš lielākai daļai sadarbība projektu.