Jaunumi 

Vides attīstības biedrība iekļauta Ekonomikas ministrijas likumprojekta sagatavošanas darba grupā

01.03.2010

Neskatoties uz to, ka Latvijas valstī ir izveidota normatīvo aktu bāze, kas radījusi priekšnoteikumus atjaunojamo energoresursu izmantošanai gan elektroenerģijas ražošanā, gan siltumapgādē, Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir nepieciešams attīstīt un regulāri izvērtēt nacionālo atjaunojamo energoresursu politikas, tajā ietverto atbalsta mehānismu efektivitāti. Uzsverot atjaunojamo energoresursu nozīmi Latvijas primāro energoresursu bilancē un Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa, nepieciešams palielināt enerģijas jaudu pašnodrošinajumu. Latvijas Republikas valdība, apzinoties nepieciešamību veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā, ir devusi uzdevumu Ekonomikas ministrijai izstrādāt likumprojektu par atjaunojamiem energoresursiem. 

Ekonomikas ministrija ir uzsākusi darbu pie likumprojekta par atjaunojamiem energoresursiem sagatavošanas ar mērķi veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā, un, pārskatot šobrīd ieviestās atbalstsa shēmas atjaunojamo energoresursu izmantošanai atbilstoši jaunās direktīvas prasībām, ir secinājusi, ka likumprojekta “Atjaunojamo energoresursu likums” ietvaram jābūt plašākam, kā sākotnēji paredzēts un risināmie jautājumi ir tehniski sarežģīti.

Lai nodrošinātu to, ka likumprojekts “Atjaunojamo energoresursu likums” tiek izstrādāts kvalitatīvi un pirms iesniegšanas Ministru kabinetā tālākā virzība būtu plašas sabiedrības atbalstīts, projekta sākotnējā apspriešanā un izstādē būtiski iesaistīt gan atjaunojamo enerģētiku pārstāvošo asociāciju ekspertus, gan arī citu nozaru ekspertus.

Augstākminēto jautājumu risināšanai un veiksmīgai likumprojekta “Atjaunojamo energoresursu likums” izstrādei, Ekonomikas ministrija ir nodibinājusi augsta līmeņa darba grupu, kurā ir tiek aicināti ņemt dalību enerģētiku pārstāvošo asociāciju un citu nozaru eksperti. Vides attīstības biedrība ir uzaicināta piedalīties likumprojekta “Atjaunojamo energoresursu likums” izstrādes darba grupā. Vides attīstības biedri piedalīsies likumprojekta “Atjaunojamo energoresursu likums” izstrādes darba grupā, lai ar savām zināšanām un kompetenci piedāvātu labākos risinājumus ar mērķi nodrošināt Latvijas vides attīstību un aizsardzību.