Jaunumi 

Vides attīstības biedrības pārstāvji ir uzņemti LVAF Vides konsultatīvajā padomē

12.07.2011

Pamatojoties uz izsludināto konkursu  2011. gada 1. jūnijā, VAB iesniedza pieteikumu dalībai Latvijas Vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē.

2011. gada 30. jūnijā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  rīkojumu Nr. 318 dalībai konsultatīvajā padomē laika posmā no 2011. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam tika apstiprināts Kārlis Maulics un  Elīna Bērziņa. 

Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koor­dinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.