Par mums 


Vides attīstības biedrība dibināta 2009. gada 18. maijā. Biedrības dibinātāji ir privātpersonas - cilvēki, kas saistīti ar vides tehnoloģiju pielietošanu gan privātajā, gan publiskajā sektorā un kuriem nav vienaldzīga vide, kurā mēs dzīvojam. Biedrībā aktīvi darbojas 22 biedri. 

Mēs ticam, ka ir iespējams radīt mūsdienīgus, lietošanai ērtus tehnoloģiskos risinājumus, kas palielina energoefektivitāti, nekaitējot apkārtējai videi. Sadarbojoties ar dažādu nozaru speciālistiem, mēs spējam radīt ilgtspejīgu attīstību vides problēmu risināšanā. Tāpat uzsktām, ka liela uzmanība jāpievērš sabiedrības izglītošanai vides jautājumos, tās iesaistīšanai vides politikas veidošanā un ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā. 

Vides attīstības biedrības galvenie mērķi ir:

- attīstīt ilgtspējīgu vides aizsardzības un attīstības politiku, kā arī veidot ilgtspējīgas attiecības starp vidi un cilvēku;

- veicināt sabiedrības izpratni par “zaļu” dzīvesveidu;

- dalība starptautiskos projektos, kas vērsti uz vides aizsardzības un vides attīstības jautājumiem. 

Lai sasniegtu sev izvirzītos mērķus, Vides attīstības biedrība:

- rīko dažādus ar vidi un energo-efektivitāti saistītus informatīvus seminārus;

- aktivitāšu veikšanai tiek piesaistīti dažāda veida atbalsta fondu finansējumi - tiek attīstītas videi draudzīgas tehnoloģijas, veicināta ilgtspējīga resursu ražošana un izmantošana, noteikta pašreizējā vides stāvokļa novērtēšana un piedāvāti jauni problēmu risinājumi;

- aicina savus biedrus, papildus standarta tehnoloģiskajiem risinājumiem, piedāvāt patērētājiem arī eko risinājumus, būtiski nepalielinot pakalpojuma izmaksas. 

Mūsu sadarbības partneri Latvijā ir gan uzņēmumi, gan izglītības iestādes, gan arī citas valsts institūcijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Hidroekoloģijas centrs, Nacionālais botāniskais dārzs, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR".

Vides attīstības biedrība ir starptautiska tīkla ScanBalt biedrs un aktīvi darbojas Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē.