Aquafima 

AQUAFIMA projekta noslēguma partneru sanāksme

Aquafima : 28.02.2014

AQUAFIMA projekta noslēguma partneru sanāksme

Noslēguma partneru sanāksme norisinājās Rostokas Universitātē no 18. līdz 19. Februārim, Rostokā, Vācijā.

Noslēguma partneru sanāksme tika veltīta jautājumiem saistītiem ar noslēguma konferences norisi un rezultātiem, projekta darba pakas noslēguma aktivitāšu apskatu, projekta rezultātu izplatīšanu kā arī projekta noslēguma progresa pārskata apkopošanu, iesniegšanas termiņu apspriešanu un projektu indikatoru nozīmi. Partneri apsprieda iespējas turpināt uzsāktos darbus jaunajā partneru konsorcijā, aktualizēja tematiskās prioritātes, kas būtu izšķirošās akvakultūras attīstībā Baltijas jūras reģionā.

lasīt vairāk!

AQUAFIMA un AQUABEST projektu noslēguma konference „Ilgtspējīga akvakultūra Baltijas jūras reģionā - veicinot reģionālo attīstību, vienlaikus ierobežojot ietekmi uz vidi”

Aquafima : 28.02.2014

AQUAFIMA un AQUABEST projektu noslēguma konference „Ilgtspējīga akvakultūra Baltijas jūras reģionā - veicinot reģionālo attīstību, vienlaikus ierobežojot ietekmi uz vidi”

Noslēguma konference apvienoja divus Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projektus AQUAFIMA un AQUABEST. Konference norisinājās š.g. 5.-6. februārī Marienhamnā, Ālandu salās, Somijā. Konferencē piedalījās ap 120 dalībniekiem no pētniecības institūcijām, akadēmijas, administrācijas un vides sektora, biznesa sektora, politikas un pārvaldības sektora, kas iesaistīti zivsaimniecības t.sk. akvakultūras ilgtspējīgā pārvaldībā un attīstībā Baltijas jūras reģionā.

lasīt vairāk!

Uzaicinājums reģistrēties dalībai AQUAFIMA un AQUABEST projektu noslēguma konferencē!

Aquafima : 17.12.2013

Uzaicinājums reģistrēties dalībai AQUAFIMA un AQUABEST projektu noslēguma konferencē!

 

Baltijas jūras reģiona programmas AQUAFIMA un AQUABEST projektu apvienotā noslēguma konference „Ilgtspējīga akvakultūra Baltijas jūras reģionā - veicinot reģionālo attīstību, vienlaikus ierobežojot ietekmi uz vidi” norisināsies 2014.gada 5.-6. februārī Marienhamnas pilsētā, Ālandu salās, Somijā.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus AQUAFIMA projekta ietvaros

Aquafima : 02.12.2013

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus AQUAFIMA projekta ietvaros
Iepirkuma Nr.- VAB AQF 2013/02;
Iepirkuma nosaukums: "Lašu un taimiņu pilotplānu sociālās un ekonomiskās analīzes izstrāde Vitrupes un Salacas upēm Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā"" (AQUAFIMA) ietvaros
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 2;
Līguma izpildītājs: SIA "Vides konsultantu aģentūra";
Līguma darbības laiks: līdz 2014. gada 7. februārim;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA "RAICKER GROUP" - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.
 
lasīt vairāk!

VAB dalība ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 4. ikgadējā forumā

Aquafima : 28.11.2013

VAB dalība ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 4. ikgadējā forumā

Forums notika š.g. 11.-12. novembrī Viļņā, Lietuvā. Forumu organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Ārlietu ministriju Lietuvā. Aptuveni 700 dalībnieki apmeklēja šo pasākumu, starp kuriem, galvenokārt, bija stratēģijā ieinteresētās puses, pārstāvot šādas nozares: NVO, privātais sektors, biznesa sektors, akadēmiskais sektors, un citas ieinteresētās personas.

 

lasīt vairāk!