Aquafima 

AQUAFIMA un AQUABEST projektu noslēguma konference „Ilgtspējīga akvakultūra Baltijas jūras reģionā - veicinot reģionālo attīstību, vienlaikus ierobežojot ietekmi uz vidi”

Aquafima : 28.02.2014

Noslēguma konference apvienoja divus Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projektus AQUAFIMA un AQUABEST. Konference norisinājās š.g. 5.-6. februārī Marienhamnā, Ālandu salās, Somijā. Konferencē piedalījās ap 120 dalībniekiem no pētniecības institūcijām, akadēmijas, administrācijas un vides sektora, biznesa sektora, politikas un pārvaldības sektora, kas iesaistīti zivsaimniecības t.sk. akvakultūras ilgtspējīgā pārvaldībā un attīstībā Baltijas jūras reģionā.

Konferenci vadīja Lovisa Selander (Ūdens un vides nodaļas vadītāja, Baltijas attīstības forums/ Baltic Development Forum).

Ālandu salu vides ministre Carina Aaltonen, projektu vadošie partneri - Jouni Vielma (AQUABEST projekts, Finnish Game and Fisheries Research Institute) un Matti Skor (AQUAFIMA projekts, State Development Cooperation Mecklenburg-Vorpommern) atklāja konferenci. Turpinājumā Ole Torrissen (ICES), Mikhail Durkin (HELCOM) un Raimonds Vesers (EU Comission, DG MARE) turpināja konferenci uzsverot jautājumu par akvakultūras esošo statusu un nākotnes nozares perspektīvām Baltijas jūras reģionā. Dienas turpinājumā AQUAFIMA un AQUABEST vadošie partneri iepazīstināja ar projektu mērķiem, aktivitātēm, partneru konsorciju, ieguldīto darbu un iegūtiem rezultātiem. Konferences pirmo dienu noslēdza paneļdiskusija, kuras ietvaros, konferences runātāji dalījās pieredzē un atbildēja uz jautājumiem, apspriežot ilgtspējīgu akvakultūras attīstības nodrošinājumu, ņemot vērā veselīgu Baltijas jūras stāvokli („Sustainable development of aquaculture in the light of a healthy Baltic Sea”).

Konferences pirmo dienu ir iespējams noskatīties online šeit.

 

Konferences noslēdzošā diena galvenokārt bija veltīta abu projekti detalizētam apskatam un sākās ar interaktīvo sesiju, kur AQUAFIMA un AQUABEST projektu partneri prezentēja savus sasniegtus rezultātus projektos ar video/bilžu noformējumu. Vides attīstības biedrība informēja par veiktiem nozīmīgākajiem pētījumiem projekta ietvaros: „NATURA 2000 teritorijas gadījumu izpēte Latvijā un Baltijas jūras reģiona akvakultūras nozares attīstības ierobežojošo aspektu analīzes izstrāde” kā arī „Salacas un Vitrupes lašu un taimiņu pilotplānu izstrāde”. Dienas otrajā pusē dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas paralēlās sesijas. Vides attīstības biedrība prezentēja pētījuma rezultātus par iespējamo akvakultūras attīstību NATURA 2000 teritorijās Latvijā piekrastē, darba sesijas „Akvakultūras vides noteikumi un nozares iesaistīto pušu attieksme” laikā.

AQUAFIMA un AQUABEST projekti ir noslēgušies, taču paveiktais darbs un sasniegtie rezultāti ir vēl viens liels solis nozares ilgtspējīgai attīstībai un pārvaldībai!

Ar papildinformāciju un noslēguma konferences prezentācijām var iepazīties šeit.