Aquafima 

Aizritēja Baltijas jūras reģiona programmas projekta AQUAFIMA atklāšanas konference Rīgā

Aquafima : 01.11.2011

2011. gada 25.-26. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās Baltijas jūras reģiona programmas projekta AQUAFIMA atklāšanas konference, kuru pārstāvēja Kārlis Maulics, Elīna Baranovska, Lana Amosova un Dilara Šabajeva no Vides attīstības biedrības. 

Projekts Aquafima tika apstiprināts š.g. maijā, taču pirmā projekta ideju ģenerēšanas sanāksme notika tālajā 2007. gadā. Pēc vairākiem mēģinājumiem iesniegt projektu, tas tika apstiprināts tikai 2011. gadā un šobrīd norit aktīva darbība projekta uzsākšanas stadijas ietvaros.

 Konference sākās plkst 12:00 pēc dalībnieku ierašanās Latvijā. Pēc reģistrācijas sekoja oficiālie ievadvārdi; konferences dalībniekus sveica Ilze Krieva no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Attīstības instrumentu departamenta, Hauke Sīmens (Hauke Siemen) no Vācijas projektēšanas uzņēmuma Rem Consult, kas izstrādāja šo projektu un to koordinē, kā arī Kārlis Maulics no Vides attīstības biedrības. 

Kā vadošais runātājs, kas atklāja konferenci, uzstājās Rolands Bebris no VARAM, kas sniedza ieskatu Latvijas un Eiropas zivsaimniecības politikas veidošanas procesos, uzsvēra galvenos politikas veidojošos dokumentus šajā nozarē un novēlēja panākumus, kā arī vērā ņemamus rezultātus projekta īstenošanā. 

Projekta vispārējo informatīvo prezentāciju sniedza Hauke Sīmens no Rem Consult, kurš bija sagatavojis interesantu prezentāciju par projekta Aquafima vēsturi un esošo situāciju un prezentēja izsmeļošu projekta darba plānu. 

Hauke Sīmens klātesošajiem pastāstīja arī par citiem Baltijas jūras reģiona programmas projektiem. Sazinoties ar šo projektu koordinatoriem , ir panākta vienošanās par to, ka visi trīs projekti sadarbosies savā starpā un sniegs informāciju par notiekošajām aktivitātēm. Šie projekti ir SUBMARINER un AQUABEST. 

Par sadarbību vairāk varat izlasīt šeit:

http://www.submariner-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=196:submariner-initiates-cooperation-with-bsr-aquaculture-projects&catid=46&Itemid=218 

Hauke Sīmens prezentēja arī pirmās un otrās darba pakas saturu- vadība un komunikācija, kuras laikā aicināja konferences dalībniekus ievērot programmas norādījumus publicitātes ziņā un sīkāk iepazīties ar programmas rokasgrāmatu un citiem būtiskiem programmas un projekta dokumentiem, kas ir atrodami http://eu.baltic.net/

Pirmās dienas sesija noslēdzās ar dalībnieku ekskursiju Vecrīgā, ko mums palīdzēja organizēt Hotel Avalon Riga. Ekskursija noslēdzās Latvijas nacionālajā operā. Pēc ekskursijas sekoja arī vakariņas Avalon viesnīcā, kuras laikā dalībniekiem bija iespēja apspriest aktuālo informāciju par projektu, diskutēt par aktivitātēm un dalīties iespaidos par Rīgu. 

Otrā diena sākās ar vadošā projekta partnera Vācijas uzņēmuma Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern GmBH pārstāvja Matti Skor prezentāciju par projekta finansiālajiem jautājumiem un programmas prasībām attiecībā uz atskaišu sastādīšanu. Matti Skor pastāstīja par finansēm projekta ietvaros un atskaitīšanās kārtību, kā arī sniedza piemērus no progresa pārskata un stāstīja par izdevumu attiecināmību.

Pēc Matti Skor prezentācijas sekoja trīs darba paku plašāka analīze un plānošana, kuru ievadīja Hauke Sīmens. 

WP5 (Darba paka Nr. 5)

Kooridnators- Klaipēdas universitāte, kuru konferencē pārstāvēja Antanas Kontautas.

Darba pakas nosaukums- Zivjsaimniecības un akvakultūras veicināšana reģionālajā attīstībā.

Darba pakas mērķi:

1) saskaņot akvakultūru ar Integrēto krasta zonas pārvaldību, vides aspektus un telpas ierobežojumus;

2) izstrādāt reģionālās nodarbinātības iespējas;

3) izveidot stratēģiju ilgtspējīgam zivju piedāvājumam.

Piektā darba paka sastāv no 5 aktivitātēm, kuru laikā partneri centīsies sasniegt darba pakā izvirzītos mērķus.

Pēc piektās darba pakas apspriedes sākās diskusija ceturtās darba pakas ietvaros. 

WP4 (Darba paka Nr. 4)

Koordinators- Rostokas Universitāte, kuru konferencē pārstāvēja Prof. Harry Palm.

Darba pakas nosaukums- zināšanu ģenerēšana un nodošana par zivju krājumu atjaunošanas stratēģijām un akvakultūras tehnoloģijām

Darba pakas mērķi:

1) Dažādu zivju sugu krājumu atjaunošanas pieredzes novērtējums un pašreizējā jūras akvakultūras stāvokļa noteikšana;

2) Akvakultūras tehnoloģiju novērtējums (teritoriālie, ekoloģiskie un ekonomiskie apstākļi);

3) Izglītības shēmas izveidošana topošajiem akvakultūras speciālistiem.

Ceturtā darba paka sastāv no 5 aktivitātēm. Diskusijas laikā radās daudz ideju par to, kā sasniegt nospraustos mērķus, tostarp ideja par to, ka pateicoties projektam var tikt iztrādāta speciālizētā maģistra studiju programma akvakultūrā un zivsaimniecībā, pieaicinot vieslektorus un rīkojot prakses nodarbības zivsaimniecības fermās un citās līdzīgās iestādēs. 

WP3 (Darba paka Nr. 3)

Koordinators- Vides attīstības biedrība, kuru konferencē pārstāvēja Kārlis Maulics.

Darba pakas nosaukums- Baltijas jūras reģiona zivsaimniecības politikas pārskats ar mērķi izveidot visaptverošu pieeju.

Darba pakas mērķi:

1)      Izveidot pārskatu par esošo zivsaimniecības politku Baltijas jūras reģionā;

2)      veikt prakses gadījumu izpēti par alternatīvajām zvejas apsaimniekošanas iespējām;

3)      sniegt rekomendācijas nākamajai ilgtermiņa zivsaimniecības politikai.

Darba pakas ietvaros ir nepieciešams noskaidrot galvenās pamatnostādnes zivaismniecības politikā Eiropā un Latvijā, kā arī ir nepieciešams izveidot rekomendējoša rakstura politikas dokumentu zivsaimniecībā un akvakultūrā, balstoties un izpētes rezultātiem.

Uzmanības vērta konferences laikā bija arī pārstāvja no Dānijas organizācijas EUROFISH Marco Frederi ksen dalība, kas bija paņēmis līdzi ikmēneša izdevumu- Eurofish magazine, kurā tiek apkopota aktuālā informācija par zivsaimniecību un akvakultūru Eiropā. Marco bija paņēmis līdzi arī citus informatīvus materiālus, ko izdod EUROFISH organizācija. 

Papildus informāciju par projektu Jūs varat atrast šeit.

http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?&&contentid=79&contentaction=single