Aquafima 

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Aquafima : 01.04.2013

Vides attīstības biedrība, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā” (AQUAFIMA) ietvaros, izsludina iepirkumu vides speciālistam, ekonomistam un juristam NATURA 2000 teritorijas gadījumu izpētei Latvijā un Baltijas jūras reģiona akvakultūras nozares attīstības ierobežojošo aspektu analīzes izstrādei.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

Ar iepirkuma Nolikumu, Tehnisko specifikāciju un Pieteikumu formu ieinteresētie pretendenti var iepazīties šeitNolikums vai Vides attīstības biedrības birojā Rīgā, Mārupes ielā 4-23 (2.stāvā), no 02.04.2013 līdz 12.04.2013., no plkst. 12:00 līdz 15:00.

Piedāvājums iesniedzams Vides attīstības biedrības birojā - Mārupes ielā 4-23 (2.stāvā) ne vēlāk kā līdz 2013. gada 12.aprīlim plkst. 17:00, vai alternatīvi sūtot pieteikumu uz e-pastu: dilara@videsattistiba.lv.