Aquafima 

Projekta AQUAFIMA 5. partneru sanāksme Kaļiņingradā, Krievijā

Aquafima : 22.05.2013

Projekta AQUAFIMA piektās partneru sanāksmes laikā notika seminārs par zivsaimniecības pārvaldību un politiku. Pasākums tika rīkots Kaļiņingradas Valsts Tehniskajā Universitātē no 14. līdz 16. maijam Krievijā.  

Semināra galvenie uzdevumi bija nodrošināt profesionālu diskusiju par BJR zivsaimniecības politikas un vadības aspektiem, pieaicinot Kaļiņingradas zivsaimniecības un akvakultūras pārstāvjus. Semināru vadīja Sergejs Šibajevs (Kaļiņingradas Valsts Tehniskā Universitāte). Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar esošo stāvokli Kaļiņingradā zivsaimniecībā un akvakultūrā, izglītības iespējām šajā jomā, kā arī likumdošanu un politikas veidošanu. Kaļiņingradas novada pārstāvji izteica savu viedokli par galvenajām problēmām zivsaimniecības un akvakultūras attīstībā, uzsverot nepieciešamību pēc starptautiskās sadarbības, apspriežot finansējuma un atbalsta programmu iespējas.

Vides attīstības biedrība iepazīstināja ar aktivitātes “BJR esošo un nākotnes zivsaimniecības pārvaldības novērtējums” rezultātiem – iespējas BJR krājumu apsaimniekošanā. Pārstāve no Vācijas piekrastes apvienības prezentēja pētījuma rezultātus par lagūnām.  

Partneru tikšanās laikā darba paku koordinatori sniedza ziņojumus par esošajām un realizētajām aktivitātēm. Vides attīstības biedrības pārstāvji informēja par gaidāmo online diskusiju, kas tiks veltīta politikas, pārvaldības un īpašumtiesību jautājumu apspriedei, kas skar zivju krājumu atjaunošanas un papildināšanas programmas BJR. Diskusija norisināsies no 31.maija līdz 14.jūnijam projekta AQUAFIMA mājas lapā.

Pārstāvji no Rostokas Universitātes prezentēja e-studiju un karjeras portāla moduli Maģistra studiju programmas izveidei, kā arī aicināja piedalīties starptautiskajā vasaras skolā “Akvakultūra Baltijas jūras reģionā”. Vairāk informācijas par vasaras skolu ir pieejama šeit: http://www.auf-aq.uni-rostock.de/summer-school-2013/

Nākamā partneru sanāksme tiks rīkota no 8.līdz 10.oktobrim Bergenā, Norvēģijā. 

Jautājumu gadījuma rakstīt projekta koordinatorei Dilarai Šabajevai dilara@videsattistiba.lv