Aquafima 

VAB dalība ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 4. ikgadējā forumā

Aquafima : 28.11.2013

Forums notika š.g. 11.-12. novembrī Viļņā, Lietuvā. Forumu organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Ārlietu ministriju Lietuvā. Aptuveni 700 dalībnieki apmeklēja šo pasākumu, starp kuriem, galvenokārt, bija stratēģijā ieinteresētās puses, pārstāvot šādas nozares: NVO, privātais sektors, biznesa sektors, akadēmiskais sektors, un citas ieinteresētās personas.

 

Stratēģija ir balstīta uz trim uzdevumiem, kas atspoguļo galvenos izaicinājumus Baltijas jūras reģionā: saudzēt jūru, apvienot reģionu un palielināt labklājību. Katrā uzdevumā ir ietvertas vairākas prioritārās jomas. Stratēģija arī nosaka horizontālās darbības, jautājumus, kurus jārisina Baltijas jūras reģionā. Stratēģijas mērķis ir uzlabot reģiona transporta sistēmu, palielināt energoapgādes drošumu, atjaunojot infrastruktūru un nodrošinot pārdomātus vides apstākļus Baltijas jūrā, un drošu kuģu satiksmi. Stratēģija apvieno astoņas ES valstis: Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Vāciju, Dāniju, Zviedriju un Somiju.

Šī 4. ikgadējā foruma izvēlētā tēma tika veltīta "Baltijas jūrai, Baltijas Izaugsmei, Baltijas Videi", īpašu uzmanību pievēršot vides problēmām, ekonomiskai izaugsmei, konkurētspējai un darbavietu radīšanai Baltijas jūras reģionā.

Forumu atklāja Dalia Grybauskaite, Lietuvas prezidente, un Johannes Hahn, Eiropas Komisijas loceklis, kas ir atbildīgs par reģionālo politiku. Programmā tika iekļautas augsta līmeņa politikas grupu sesijas, vairāki semināri, individuālas sanāksmes, izstādes stendi, kas apvienoti projektu „Ciemā” un kas ļāva dalībniekiem iepazīties ar gandrīz 40 galvenajiem projektiem, kas jau ir veiksmīgi īstenoti vai pašlaik tiek īstenoti ES Stratēģijas Baltijas jūras reģiona ietvaros, kā arī apmeklētāju vidū bija dažādas organizācijas, institūcijas, profesionāļu grupas, NVO un to darbība, kas ir vai tiks veikta, lai sasniegtu noteiktos stratēģijas mērķus izstādes formātā.

 

11. novembra plenārsēde "Makro-reģionālās stratēģijas, lai palielinātu gudru un ilgtspējīgu izaugsmi" bija vērsta uz makro-reģionālās pieejas pievienoto vērtību, jo īpaši attiecībā uz zilo un zaļo izaugsmi. Starp runātājiem bija: Rimantas ŠADŽIUS, Lietuvas finanšu ministrs, Lowri Evans, ģenerāldirektore, EK Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts. Nākamā sesija "Kā darbavietas un ekoloģija ir savstarpēji savienojami" tika vērsta uz to, kā vides problēmas var radīt jaunas darba vietas, kuras nozares attīstīsies, īstenojot vides aizsardzības pasākumus, un citi saistīti jautājumi. Edmunds Sprūdžs, Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Katariina POSKIPARTA, valsts sekretāre, Vides ministrija Somijā, un citi politiķi apmainījās ar viedokļiem, perspektīvām un pašreizējo situāciju šajā jautājumā.

Dienu noslēdza šādas paralēlas semināru sesijas:


- Baltijas zilā izaugsme;
- Baltijas atjaunojamā enerģija;
- Izaugsme ar ierobežotiem resursiem – scenāriji;
- Ceļš uz zaļo izaugsmi;
- Vai tīra un droša Baltijas kuģniecības var pelnīt naudu?

 

Plenārsēde "Baltijas peļņa, Baltijas enerģija" atklāja otro foruma dienu. Sesija tika vērsta uz privātā sektora lomu ilgtspējīgas attīstības un videi draudzīgas pieejas veicināšanā, kas varētu palielināt un uzlabot reģiona konkurētspēju, un uz privātā sektora iespējām gūt peļņu, vienlaikus izpildot vides aizsardzības prasības. Ievada paziņojumu par pašreizējo situāciju Lietuvā sniedza Valentinas Mazuronis, Lietuvas Vides ministrs. Sesijas turpinājumā notika šādi paralēlie semināri:


- Ilgtspējīga lauksaimniecība - cenu zīmes un iespējas reģionā;
- Kad Baltijas reģiona bizness saskaras ar vidi;
- Izaugsme ar  ierobežotiem resursiem - ilgtspējīga ekonomika;
- Sadarbība, kas veicina veselīgāku Baltijas jūras reģiona vidi;
- Finansējums nākotnei.

Foruma diena noslēdzās ar pēdējo plenārsēdi "Reģioni kā dzinēji ilgtspējīgai Baltijas izaugsmei", kuras galvenā uzmanība tika veltīta vides problēmām, ar ko saskaras vietējās un reģionālās pašvaldības, un nepieciešamībai pēc reģionālas sadarbības, lai sasniegtu uzstādītos vides mērķus un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Starp runātājiem bija Anders Knape, COTER komisijas loceklis, Reģionu komiteja, Jaakko Mikkola, Starptautisko lietu direktors, Helsinki - Uusimaa reģionālā padome, Baltijas jūras valstu apakšreģionu sadarbība (BSSSC).

ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 4. ikgadējo forumu noslēdza Jose Palma Andres, EK Reģionu un pilsētu ģenerāldirektorāta direktors, un Thomas Gulbinas, Eiropas lietu departamenta direktors, Lietuvas Ārlietu ministrijas prezidentūra. Visi dalībnieki tika aicināti piedalīties ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas 5. ikgadējā forumā, kas notiks Turku, Somijā.