Aquafima 

Aquafima projekts apvieno 12 partnerus no 7 valstīm: Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Igaunijas, Dānijas un starptautiskās zivsaimnieciskās organizācijas EUROFISH, kā arī vairākus asociētos partnerus no Turcijas un Krievijas u.c. Projekta koordinators REM-Consult (Vācija). Projektā dažādā līmenī iesaistīti kopumā daudzi vadošie reģionālie un starptautiskie pētnieki un eksperti no zinātniskiem institūtiem un laboratorijām, nozares vadītāji un politiķi, pārstāvji no zivsaimniecības un vides valsts institūcijām, nevalstiskām biedrībām un starptautiskām organizācijām. Latviju projektā kā partneri un atbildīgo izpildītāju pārstāv LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Vides attīstības biedrība, bet kā līgumdarbu izpildītājs piesaistīts arī valsts zinātniskais institūts BIOR.