Cleanship 

Apaļā galda diskusija projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros: Kuģošanas pielāgošana MARPOL konvencijas VI.pielikuma jaunām 2015.gada prasībām

Cleanship : 27.12.2011

Transnacionālās Baltijas jūras reģiona sadarbības projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros, 2011.gada 29.decembrī tiks organizēta apaļā galda diskusija.

Apalā galda diskusijas mērķis ir diskutēt par kuģošanas pielāgošanu jaunām MARPOL konvencijas VI.pielikuma prasībām, kuras stāsies spēkā emisiju kontroles rajonos no 2015.gada 1.janvāra. 

Pārstāvji no Satiksmes Ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Jūras Administrācijas, Latvijas Jūras akadēmijas, Vides Attīstības biedrības, Rīgas Brīvostas pārvaldes un pārstāvji no nozares iestādēm A/S „Tallink” un SIA „Team Lines Latvia” (kuģošanas lījinu pārstāvji Latvijā) apspriedis galvenos jautājumus, esošās problēmas Baltijas jūras reģionā saistībā ar MARPOL konvencijas VI. pielikuma 2015.gada jaunām prasībām, kā arī izskatīs alternatīvus risinājumus un iespējas, lai šīs prasības apmierināt un padarīt Baltijas jūru par tīras kuģošanas paraugu. 

Sekojošās tēmas tiks izrunātas apaļā galda diskusijas laikā: galvenās prioritātes, darbības mērķi, virzieni attiecībā uz kuģošanas pielāgošanu 2015.gada nosacījumiem; alternatīvas degvielas; gāzu attīrīšanas iekārtu "scrubber" uzstādīšana un tām nepieciešamās izmaksas; sašķidrinātās dabasgāzes nozīme un sašķidrinātās dabasgāzes terminālu uzbūvēšanas iespējas Baltijas jūras reģiona ostās; starptautiskie regulējumi; esošās un būtiskās problēmas un prognozējams rezultāts; kā arī tiks izrunāti citi videi draudzīgie risinājumi, lai samazinātu eitrofikāciju un emisijas no kuģiem, kas ostas pilsētās tiek atzītās par apdraudējumu netikai videi, bet arī iedzīvotāju veselībai. 

Piedalīšanās apaļā galda diskusijā pēc uzaicinājumiem (kontaktpersona: karlis@maulics.lv

 • Apaļā galda diskusijas mērķis: Diskutēt par Baltijas jūras kuģošanas pielāgošanu jaunām MARPOL konvencijas VI.pielikuma prasībām, kuras stāsies spēkā emisiju kontroles rajonos no 2015.gada 1.janvāra. Apspriest galvenās prioritātes, darbības mērķus, virzienus attiecībā uz kuģošanas pielāgošanu MARPOL konvencijas VI. pielikuma 2015.gada jaunām prasībām; izskatīt galvenos jautājumus, esošās problēmas, kā arī alternatīvus risinājumus un iespējas, lai šīs prasības apmierināt un padarīt Baltijas jūru par tīras kuģošanas paraugu.
 • Norises vieta: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 301.telpa (3.stāvs), Peldu iela 25, Rīga.
 • Datums: 2011.gada 29.decembrī
 • Laiks: 10:00 – 13:00 

DIENAS KĀRTĪBA:

10.00 – 10.30 – vieglas pusdienas, kafija, uzkodas;

10.30 – 10.35 – atklāšanas vārdi/ Kārlis Maulics, VAB priekšsēdētājs;

10.35 – 10.50 – ievads Clean Baltic Sea Shipping projektā/ Kārlis Maulics, VAB   priekšsēdētājs;

10.50 – 11.20 – Latvijas pamatnostādnes kuģošanas attīstībai. Stratēģiskie plāni, galvenās prioritātes, darbības mērķi, virzieni attiecībā uz kuģošanas nozares attīstību;

11.20–11.35 – investīciju piesaiste kuģošanas attīstībai un ostu infrastruktūrai. EU atbalsts;

11.35 –12.10 – MARPOL konvencijas VI. Pielikuma 2015.gada jauno prasību ietekme uz kuģošanas nozari. Aktuālās problēmas, alternatīvi risinājumi un iespējas nozares uzlabošanai:

 • ietekme uz kuģu operatoru darbību
 • alternatīvas degvielas
 • starptautisko regulējumi trūkums;

12.10 – 12.30 - dabasgāzes izmantošana jūrniecībā. Sašķidrinātās dabasgāzes terminālu uzbūvēšanas iespējas Baltijas jūras reģiona ostās; 

12.30 – 12.50 – diskusija par Baltijas jūru kā tīras kuģošanos paraugu;

12.50 – 13.00 - noslēgums un nobeiguma piezīmes;

13.00 – apaļā galda diskusijas nobeigums; 

DALĪBNIEKU SARAKSTS

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 • Armands Plātis - Vides aizsardzības departamenta Ķīmisko vielu un risku nodaļas vadītājs
 • Baiba Zasa - Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā referente, Latvijas delegācijas vadītāja HELCOM
 • Tatjana Jansone - Aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītāja

Satiksmes Ministrija 

 • Inga Sāre – tranzīta politikas departamenta Vecākais referents 

Latvijas Jūras Administrācija

 • Ģertrūde Aniņa - Kuģošanas drošības departamenta Eksperts vides aizsardzības jautājumos 

Latvijas Jūras akadēmija

 • Asoc prof. Andris Unbedahts – Ostu un kuģošanas vadības programmas Direktors 

Rīgas Brīvostas Pārvalde 

 • Daiga Slišāne – Kuģošanas departamenta vides speciāliste 

Eiropas Komisija

 • Andrievs Jānis Folkmanis – Eiropas Komisijas konsultants, bijušais Latvijas Republikas Valsts Prezidentes padomnieks ekonomikā un Eiropas lietās 

Vides Attīstības biedrība

 • Kārlis Maulics - Vides attīstības biedrības priekšsēdētājs
 • Žanna Savčuka – Projekta “Clean Baltic Sea Shipping” assistente

SIA Team Lines Latvia

 • Sergejs Korenevs – Izpilddirektors