Cleanship 

Clean Baltic Sea Shipping noslēguma konference Trelleborgā, Zviedrijā

Cleanship : 18.07.2013

Transnacionālās Baltijas jūras reģiona sadarbības projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros, 2013. gada 2.-3. septembrī notiks noslēguma konference. Konferences norises vieta ir Trelleborga, Zviedrija.

CLEANSHIP projekts tika uzsākts 2010.gada oktobrī ar mērķi palielināt jūras ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus stimulējot kuģošanas un piekrastes reģionu ekonomisko izaugsmi.

Noslēguma konferencē apmeklētāji tiks informēti par projekta rezultātiem un sasniegumiem – tiks sniegta informācija par projekta ietvaros izstrādātajiem pilotprojektiem, veiktajiem pētījumiem un apmeklētāji tiks informēti par projekta laikā izstrādātajām rekomendācijām un mehānismiem „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ostās, kā arī par CLEANSHIP laikā izstrādāto tīras kuģošanas stratēģiju.

Konferences dalībnieku vidū būs Baltijas jūras reģiona ostu un ostu pilsētu pašvaldību pārstāvji, kuģniecības uzņēmumu pārstāvji, Baltijas ostu organizācijas (BPO), Eiropas jūru ostu organizācijas (ESPO) un Dānijas jūrniecības asociācijas (DMA) pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Dalība konferencē ir bez maksas.

Uz tikšanos 2013.gada 2.-3.septembrī Trelleborgā.

Dalībnieku reģistrācija iespējama līdz 23.augustam: reģistrēties šeit

Konferences programma un dienas kārtība pieejama šeit: pielikumā

Praktiskā informācija dalībniekiem pieejama šeit: pielikumā

Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta asistenti Elīnu Baranovsku, elina@videsattistiba.lv, +371 22318006 vai projekta galvenā partnera Trelleborgas ostas pārstāvi Agnetu Nilsson agneta.nilsson@port.trelleborg.se.