Cleanship 

Vides attīstības biedrība aicina piedalīties starptautiska līmeņa konferencē “CLEANSHIP Midterm Conference”

Cleanship :

Transnacionālās Baltijas jūras reģiona sadarbības projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros, 2012. gada 19. - 20. septembrī, Rīgas Brīvostas pārvaldes telpās tiks rīkota starptautiska līmeņa konference“CLEANSHIP Midterm Conference”.

 CLEANSHIP atvērtā konference paredzēta, lai piesaistītu kuģniecības nozares organizācijas, ostu pārvaldes un citas kompetentas iestādes, kas savā darbībā iekļauj arī vides aizsardzību un ilgtspēju.

Konference sniegs daudz jaunu un revolucionāru risinājumu, kas atbilst SECA prasībām, un informēs Jūs par vairākām jaunām „tīras kuģošanas” iniciatīvām, kurus izstrādāja un pārbaudīja pasaulē zināmie degvielas un kuģu dzinēju ražotāji, sadarbojoties ar kuģu īpašniekiem, ostu arhitektiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. 

Projekta partneri dalīsies ar sasniegtajiem pilotprojektu rezultātiem, kas saistīti ar videi draudzīgiem risinājumiem ostās, tādiem kā SDG, krasta strāva un pieņemšanas iekārtas. Nacionālajos un straptautiskajos projektos iegūtā pieredze palīdzēs izstrādāt aktivitātes, lai sasniegtu kuģošanas politikas mērķi - palielināt  jūras ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus stimulējot kuģošanas un piekrastu reģionu ekonomisko izaugsmi.

Jaunas idejas un tikšanās ar speciālistiem palīdzēs Baltijas jūras reģiona valstīm izstrādāt pasākumu plānu, lai ieviestu "zaļās" kuģu tehnoloģijas, ilgtspējīgu ostu infrastruktūru un samazinātu ne tikai piesārņojumu jūrā, bet arī ostās un ostu pilsētās.

Būsim priecīgi satikt Jūs, Jūsu kolēģus un citas ieinteresētas puses 2012. gada 19. - 20. septembrī, Rīgā!

Reģistrācija un konferences programma projekta mājaslapā http://www.clean-baltic-sea-shipping.com/uploads/files/Final_INVITATION_AGENDA4.pdf

Kā arī idejas un pieteikumus varat sūtīt projektu asistentei Žannai Savčukai: zanna@videsattistiba.lv

Lejuplādēt programmu: Clean Baltic Sea Shipping Midterm Conference