Cleanship 

Noslēdzies projekts CLEANSHIP

Cleanship : 11.09.2013

„Projekts CLEANSHIP nav beidzies, bet sācies tikai tagad, jo tieši tagad ir īstais laiks, lai projekta rezultāti tiktu realizēti arī dzīvē” – ar šādiem vārdiem Trelleborgas pilsētas mērs Ulf Bringsard  atklāja projekta „Clean Baltic Sea Shipping” noslēguma konferenci, kas norisinājās no 2.-3.septembrim Trelleborgā. 

Projekts tika uzsākts 2010.gada 10.jūnijā un 3 gadu laikā projekta ietvaros tika veikti pētījumi par gaisa piesārņojumu ostās, videi draudzīgāko kuģu degvielu, krasta enerģijas padeves tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī par piemērotākajiem risinājumiem notekūdeņu no kuģiem apsaimniekošanai. Projekts ir uzskatāms par paraugprojektu Baltijas jūras reģionam, un to, ka projekts ir bijis viens no veiksmīgākajiem projektiem Baltijas jūras reģionā šajā plānošanas periodā, uzsvēra arī Baltijas jūras reģiona stratēģijas kuģošanas prioritātes koordinators Bjarke Wiehe Botcher.

Noslēguma konference tika veltīta šādiem tematiem:

  • esošais Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis un pašreizējā situācija jūras transporta jomā;
  • efektīva ostu vadība;
  • alternatīvi kuģu degvielas veidi un krasta enerģijas padeves tehnoloģijas;
  • notekūdeņu uzņemšanas iespējas ostās;
  • projektā izstrādātās stratēģijas ieviešana.

Konferences laikā vairākkārt tika uzsvērta veiksmīgā sadarbība ar Krievijas ostām un Rosmorport pārstāvis Ilja Sidlo uzsvēra, ka projekts ir sniedzis lielisku iespēju sadarboties un rast risinājumus ostu un kuģniecības sektora uzlabošanai un tā ietekmes uz vidi samazināšanai.

Projekta ietvaros Oslo osta īstenoja pilotaktivitāti un ieviesa savu pirmo krasta enerģijas padevi kuģu kompānijas „Color line” kuģiem. Projekta ietvaros tika izstrādāts krasta enerģijas padeves nodrošināšanas plāns, kā arī tālākais darbības plāns, taču tehnoloģiskais nodrošinājums tika panākts ar papildus investīciju piesaisti. Šī uzskatāma par redzamāko un veiksmīgāko projekta „praktisko”  aktivitāti, ņemot vērā projekta galveno mērķi – izstrādāt risinājumus rekomendāciju formā.

Projekta aktivitāšu un projekta rezultātu prezentācija notiks arī Baltijas jūras stratēģijas 4.ikgadējā forumā Viļņā, Lietuvā 11.-12.novembrī. Vairāk informācijas par forumu http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4th-annual-forum

Pielikumā: CLEANSHIP projekta stratēģija