Cleanship 

Projekta CleanShip ietvaros, VAB pārstāvji apmeklē Gdaņskas, Gdiņas un Ščetinas ostas Polijā

Cleanship : 11.11.2011

2011. gada 7. un 8. novembrī Vides attīstības biedrības priekšsēdētājs Kārlis Maulics un projektu asistente Žanna Savčuka, projekta Clean Baltic Sea Shipping ietvaros  apmeklēja Gdaņskas, Gdiņas un Ščecina-Swinoujscie ostas pārvaldes ar mērķi iegūt projeka izstrādei nepieciešamo informāciju.

Tikšanās tika organizētas projekta „Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros un nodrošināja projekta uzdevuma Nr. 3.2. izpildi "Pētījums par ostu infrastruktūras attīstību".

No kreisās puses: Attīstības projektu nodaļas vadītājs Jerzy Lebiedz, VAB priekšsēdētājs Kārlis Maulics, VAB projektu asistente Žanna Savčuka, Gdanskas ostas mārketinga departamenta direktors Julian Skelnik. 

GDAŅSKAS OSTA 

Pirmā apmēklētā osta bija Gdaņskas osta, kur 7. novembra rītā VAB pārstāvjus uzņēma mārketinga direktors – Julian Skelnik. Tikšanās gaitā ar Julianu Skelniku no Gdaņskas ostas tika apspriesti attīstības plāni, izrunāti temati, kas saistīti ar sašķidrinātās dabasgāzes attīstības iespējām Polijā un tieši Gdaņskas ostā, noskaidrotas Polijas ostu priekšrocības un trūkumi SDG termināļu uzbūvei, izskatītās bunkurēšanas iespējas, kā arī veiktas aptuvenās izmaksu aplēses tāda veida infrastruktūrai.

 GDIŅAS OSTA 

Gdiņas osta tika apmeklēta pēcpusdienā. Gdiņas ostas pārvaldi pārstāvēja mārketinga un attīstības direktors – Jans Levko. Ar Janu Levko tika izrunātas analoģiskas tēmas, taču Levko kungs informēja, ka pašlaik Gdiņas ostai, diemžēl, nav nekādu attīstības plānu un ieguldījumu ne SDG terminālam, ne SDG bunkurēšanas iekārtām, ne arī krasta strāvai. Tika apspriesti šādas situācijas cēloņi un iespējamie nākotnes plāni. 

ŠČECINA-SVINOUJSCE OSTAS 

Tikšanās ar Ščecina-Svinoujscie ostu pārvaldi piedalījās Krzysztof Pilarski – mārketinga specialists un Marek Trojnar- ostas infrastruktūras attīstības speciālists. Tā kā pašlaik Swinoujscie ostā strauji notiek SDG importa termināļa būvniecība un to ir plānots pabeigt un sākt pilnīgi izmantot 2014. gadā, notika ilga un produktīva diskusiju par būvniecības procesu, to atbilstību plānam, par investīcijām un atmaksas periodu, par gaidāmo rezultātu un efektivitāti, par SDG piegādātājiem Polijā un to patērētājiem. 

Pēc divām Polijā pavadītām dienām un ostu apmeklējumiem, tika iegūta vērtīga informācija uzdevuma izpildei– izstrādāts skaidrs redzējums par Polijas ostu nākotnes plāniem attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi (SDG), SGD termināļiem un bunkurēšanas iespējām, kā arī krasta strāvu.

Visa saņemtā informācija, tiks apkopota projekta "CleanShip" 3.2. uzdevumā "Pētījums par ostu infrastruktūras attīstību", kura galvenais mērķis ir izpētīt vajadzības jaunām videi saistītām infrastruktūrām un noteikt, cik daudz investīcijas tiks realizētas tuvākajos gados un cik liels finansiāls ieguldījums būtu jāpalielina no ERAF programmu plūsmām un citiem finansējumu avotiem.