Cleanship 

Projekta CLEANSHIP partneru sanāksme, Kaļiņingradā, Krievijā

Cleanship : 02.04.2013

Septītā partneru sanāksme norisinājās š.g. 26.-27.martam Kaļiņingradā, Krievijā. 

Pirmājā dienā apspriestie jautājumi bija saistīti ar gala stratēģiskā dokumenta  izveidi un tā saturisko daļu, kā arī par projekta noslēguma konferences organizēšanu 2013.gada septembrī. Dienas gaitā tika pārrunāti vispārīgi projekta jautājumi kā līdzīgie BJR projekti Innoship un Clean North Sea Shipping, gatavošanās Politikas komitejas sanāksmei Kopenhāgenā, nākamā partneru tikšanās Helsinkos. Katrs partneris īsumā prezentēja savu paveikto uzdevumu statusu, vienojās par veicamo darbu izpildes termiņiem.
Nākamajā dienā VAB pārstāviji piedalījās "Krievijas seminārā II", kura laikā  tika pārrunāti jautājumi par Krievijas perspektīvām tīras kuģošanas Baltijas jūrā kontekstā, kuģu notekūdeņu uzņemšanu un krasta strāvu ostās; kopīga diskusija par to kā nākotnē Krievijas kuģošanu padarīt arvien draudzīgāku videi un Krievijas līdzdalību gala stratēģiskā dokumenta izveidē. Kaļiņingradas un Sanktpēterburgas Jūras ostu pārvalde uzstājās ar interaktīvu prezentāciju par Krievijas iespējām piedalīties Vides Ostu Indeksa  ziņojumā un izvērtēšanā. Pirmā dienas daļa tiks noslēgta ar profesora no Sanktpēterburgas prezentāciju par  balasta ūdeņu un kuģu virsmas lomu svešzemju organismu transportēšanā.  

Detalizētāka informācija par semināru pieejam pievienotajā linkā Russian Seminar II