Cleanship 

Notikusi starptautiska līmeņa konference "Cleanship Midterm Conference 2012"

Cleanship : 20.09.2012

No 2012. gada 19. – 20. septembrim Rīgas Brīvostas pārvaldes  telpās norisinājās starptautiska līmeņa konference “CLEANSHIP Midterm Conference”, kas tika rīkota Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projekta “Clean Baltic Sea Shipping” ietvaros.

Tajā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, un kopumā tika pārstāvētas vairāk kā 12 valstis, tajā skaitā Latvija, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija, Vācija, Krievija, Polija, Beļģija. Pasākumu organizēja Vides attīstības biedrība sadarbībā ar projekta partneriem no Trelleborgas ostas Zviedrijā. Par konferences moderatoru bija aicināts Ansis Bogustovs. Konferences ievadvārdus teica Klāvs Olšteins no Satiksmes Ministrijas, Rīgas Brīvostas pārstāvis.

Konference tika veltīta tam, lai apspriestu jaunus un revolucionārus risinājumus kā padarīt Baltijas jūru par tīras kuģošanas paraugu. Daudz tika runāts par iespējām, kā mazināt kuģošanas radīto piesārņojumu jūrā, kā arī ostās un ostu pilsētās un samazināt SOx un NOx emisijas, lai sasniegtu noteiktos izmešu līmeņus. Tā rezultātā tika apspriestas citas alternatīvas esošajai degvielai, piemēram, metanols, sašķidrināta dabasgāze, ūdeņradis. Par šo tēmu prezentācijas bija sagatavojuši Thomas Stenhede no The Spireth Project un Ralf Pump no Germanischer Lloyd SE.

Konferenču dalībnieki tika iepazīstināti ar sasniegtajiem pilotprojektu rezultātiem, kā, piemēram, Cecilia Andersson, pārstāve no Stena Line Scandinavia AB, stāstīja par četriem Stena Line prāmjiem, kas jau tiek nodrošināti ar krasta elektroenerģijas piegādi, kā arī par ieguvumiem no šādas sistēmas. Ar videi draudzīgiem risinājumiem saistībā ar krasta elektroenerģijas piegādi kuģiem iepazīstināja arī  Hans-Erhard Schmidt, pārstāvis no Siemens AG, Ingemar Gustavsson no Processkontroll Elektriska AB un Per Gisle Redkal no Oslo ostas.

Monika Stankiewicz, HELCOM izpildsekretāre, atzinīgi vērtēja CLEANSHIP projektu un tā nozīmi Baltijas jūras reģiona stratēģijas sasniegšanā. Savukārt prezentāciju par grozījumiem Direktīvā 1999/32, kas paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem, sniedza Roel Hoenders no European Maritime Safety Agency, uzsverot ciešo sadarbību ar Eiropas Komisiju, kā arī to, ka EU stratēģija par gaisa piesārņojumu tiks pārskatīta līdz 2013. gadam.

Vēl tika prezentētas arī tādas tēmas kā Baltijas jūras eitrofikācija, Baltijas jūras ilgtspējīga izmantošana un datu analīze par satiksmi Baltijas jūrā.

Konferenci pirmajā dienā atklāja un otrajā dienā noslēdza Tommy Halén, Trelleborgas ostas CEO.

Viens no galvenajiem konferences noslēguma secinājumiem bija tas, ka, lai arī kādu tehnoloģiju ostas izvēlētos, tai ir pozitīvi jāietekmē gan vide, gan ostu ekonomika, lai kuģošana Baltijas jūrā būtu konkurētspējīga.