SmartGardens 

Vides attīstības biedrības dalība otrajā SmartGardens partneru sanāksmē Tartu, Igaunijā

SmartGardens : 27.07.2012

Šī gada 12. un 13. jūlijā Tartu Universitātes Botāniskajā dārzā, Igaunijā, norisinājās otrā SmartGardens partneru tikšanās, uz kuru bija ieradušies visi projekta dalībnieki. 

Tikšanās laikā tika apspriesta projekta attīstība, kā arī dalībnieki dalījās ar pieredzi, kas gūta izglītojošā apmaiņas braucienā, apmeklējot Key un Wisley botāniskos dārzus Londonā. Projekta partneri iesniedza pirmā perioda pārskatus. Vadošais partneris informēja dalībniekus par tuvākajām gaidāmajām aktivitātēm: semināriem "Izglītība un bioloģiskā daudzveidība", kas norisināsies Rīgā, un "Izglītība un zinātne kā sabiedriskais pakalpojums", ko organizēs kolēģi Tartu; kā arī diskutēja par projekta bukletu izstrādi, dalībnieku apmaiņas braucieniem, un jautājumiem par finansēm un projekta pārskatiem. 

Būtiska diskusijas daļa tika vērsta uz botānisko dārzu kopējas datu bāzes izveides pasākumiem. Mūsu partneri no Igaunijas parādīja vairākus iespējamos datu bāžu veidus, kā arī jaunā aprīkojuma pielietošanas iespējas. Specializētais aprīkojums var izmērīt augu, piešķirot tam ID numuru, lai pēc tam to būtu iespējams viegli atrast jaunizveidotajā datu bāzē. 

Projekta partneri piedalījās ekskursijā, kurā iepazinās ar Tartu botānisko dārzu. 

Tikšanās dienas tika aizvadītas aktīvi un izvirzītie diskusiju mērķi tika sasniegti. Tika apspriesti arī nākamie projekta pasākumi. Trešā projekta SmartGardens sanāksme tiks organizēta 2012. gada augustā Rīgā, Latvijā. Dalībnieki turpinās apspriest jautājumus par datu bāzes izveidi un aprīkojuma lietošanu praksē, un citām ar projekta norisi saistītām aktivitātēm.