SmartGardens 

SmartGardens projekta partneri piedalās zināšanu apmaiņas braucienā Londonā

SmartGardens : 29.05.2012

2012.gada 21. – 24.maijā SmartGardens projekta partneri apmeklēja Kew un Wisley botāniskos dārzus Londonā. Projekts tiek realizēts ar Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu. Zināšanu apmaiņas brauciens tika organizēts projekta 2.darba pakas ietvaros, kas paredz botānisko dārzu datu bāzes un interaktīvo karšu izveidi.

Pavisam brauciena delegācijas sastāvēja no 8 cilvēkiem (4 no Latvijas un 4 no Igaunijas), kas projekta realizācijas laikā būs atbildīgi par datu bāzes, interaktīvās kartes, kā arī par apmeklētāju apmācības pasākumu izveidi.

Kew botāniskajā dārzā lielākā daļa laika tika veltīta, lai iepazītos ar dārza augu kolekciju savākšanas, kolekcionēšanas un informācijas apkopošanas sistēmu, kas tālākā darbā noder gan interaktīvās kartes datu atspoguļošanai, gan datu bāzes papildināšanai. Tā kā šajā botāniskajā dārzā esošā augu kolekcija ir viena no lielākajām pasaulē, iegūtās zināšanas par darba procesu noderēs arī SmartGardens projekta uzdevumu realizācijai un turpmāko procesu uzlabošanai botāniskajā dārzā. Kew botāniskais dārzs  atzīmē un pārvalda augu kolekcijas arī ārpus botāniskā dārza robežām, tāpēc ļoti interesantu un noderīgu informāciju sniedza tieši dārza darbinieku zināšanas par interaktīvo karšu izveidi un pielietošanu, kas ir viens no projektā iesaistīto botānisko dārzu uzdevumiem. Vērtīga un plaša pieredze tika iegūta tieši apmācību programmu veidošanā, kas paredz izglītojošas un interesantas aktivitātes dažādu vecumu un zināšanu jauniešiem. Ļoti efektīvs un bērnu uzmanību piesaistošs šķita izgatavotais rotaļu laukums, kurā bērniem tiek sniegta informācija par dabā notiekošajiem procesiem.

Vairāk informāciju par Kew botānisko dārzu var apskatīt šeit.

Wisley botāniskais dārzs pēc teritorijas un arī augu sugu kolekcijas ir mazāks, tomēr tajā varēja apskatīt un piefiksēt interesantus dārza iekārtošanas piemērus, kas kolekciju izvietojumu padara apmeklētājiem interesantāku un idejām rosinošāku. Visā dārza teritorijā ir vērojama angļu aristokrātiskā grācija. Wisley botāniskā dārza apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar viņu apmācības programmām, kas tiek izmantotas skolas vecuma bērniem, lai papildinātu to zināšanas par augiem un veicinātu to interesi par dabā notiekošajiem procesiem. Botāniskā dārza palmu mājā ir izveidota īpaša telpa ar monitoriem, kur apmeklētāji var uzskatāmi redzēt procesus, kas notiek ar augu saknēm, kā arī spēles palīdzību sniegt jauniešiem priekšstatu par ietekmi, ko rada mūsu ikdienas darbības, uz augiem un dabu kopumā.

Vairāk informāciju par Wisley botānisko dārzu var apskatīt šeit.

Apmaiņas brauciens bija labs veids, kā apskatīt un gūt pieredzi par botānisko dārzu procesu uzlabošanu, lai ne tikai piesaistītu apmeklētājus, bet arī veicinātu botānisko dārzu efektīvu darbību.