SmartGardens 

Inovatīvie botāniskie dārzi (Smart Botanic Gardens) ir sadarbības projekts, kas tiek realizēts Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ar mērķi uzlabot Nacionālā botāniskā dārza (Latvija) un Tartu Universitātes botāniskā dārza (Igaunija) augu kolekciju pārvaldīšanas un sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai izpildītu noteikto mērķi, ir noteikti vairāki uzdevumi:

1. Palielināt mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu botānisko dārzu augu kolekciju pārvaldīšanā.

2. Uzlabot zinātniskās informācijas apriti starp Igaunijas un Latvijas botāniskajiem dārziem.

3. Izviedot informatīvos materiālus plašam apmaklētāju lokam par botāniskajos dārzos esošajām kolekcijām.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

1. Vienota botānisko dārzu datu bāze, kurā projekta beigās būs atrodama informācija par 2000 sugām no Nacionālā botāniskā dārza kolekcijas (LV) un 1000 sugām no Tartu Universitātes botāniskā dārza (EE).

2. Izveidotas botānisko dārzu digitālās kartes, ar informāciju par tajos esošajām kolekcijām.

3. Uzlabotas botānisko dārzu mājas lapas, papildinot tās ar interaktīvajām kartēm un pieeju zinātniskajai datu bāzei. Izveidoti informatīvie materiāli botānisko dārzu apmeklētājiem.

4. Paaugstināta botānisko dārzu darbinieku kapacitāte par to, kā dārzu pārvaldībā un apsaimniekošanā izmantot GPS un citas informāciju tehnoloģijas.

Vairāk informāciju par projektu un tajā notiekošajām aktivitātēm var apskatīt SmartGardens oficiālajā mājas lapā http://www.smartgardens.eu/