SmartGardens 

Kopumā SmartGardens projektā piedalās četri partneri. 

1. Vides attīstības biedrība ir viens no partneriem un mūsu galvenais uzdevums ir sabiedrības informēšana par projekta aktivitatēm un gaitu, kā arī vairāk informatīvu semināru organizēšana, interaktīvo karšu un datu bāzes izveide.

2. Projekta galvenais partneris ir Nacionālais botāniskais dārzs (Salaspilī), kas reprezentē Latviju savā nozarē un ir viens no Latvijas Valsts zinātnes un kultūras simboliem. NBD atbild par projekta kopējo īstenošanu un administrāciju, t.sk. sagatavo finanšu atskaites un satura atskaites pirmā līmeņa kontrolei un programmas sekretariātam, nodrošinās partneriem piederošā finansējuma pārskaitījumus pēc partneru finanšu atskaišu apstiprināšanas programmas sekretariātā. Projekta ietvaros sagatavo datu bāzē ievadāmo informāciju par dārzā esošajām kolekcijām, kā arī informāciju par 2000 sugām, kas tiks atspoguļotas topogrāfiskajā kartē, atjaunos kolekciju marķējumus, kā arī sagatavos 3 informatīvos stendus.

3. Tartu Universitāte, Igaunija – projektā to pārstāvēs Tartu Universitātes Botāniskais dārzs. Partneris projektā būs atbildīgs par tehnisko risinājumu īstenošanu – GIS sistēmu, kartogrāfisko materiālu un datu bāzes izveidi, projekta partneru kvalifikācijas celšanu GIS lietošanā botānisko dārzu pārvaldībā.

4. Tartu Botāniskā dārza draugu biedrība, Igaunija – projekta ietvaros strādās ciešā sadarbībā ar Tartu Universitātes botānisko dārzu. Būs atbildīga par izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošanu un publicēšanu, kā arī mācību semināru un konferenču rīkošanu un projekta pieredzes izplatīšanu Igaunijā.