Submariner 

Noslēdzies projekts SUBMARINER

Submariner : 11.09.2013

Noslēdzies projekts SUBMARINER

SUBMARINER projekts ir apliecinājis, ka jūras resursu  inovatīvās izmantošanas rezultātā saražotais produktu skaits ir milzīgs. Tikpat svarīgi ir arī tas, ka šie produkti kļūst arvien pieprasītāki pasaules tirgū – jauni medikamenti, atjaunojamās enerģijas resursi un pārtikas produkti. Projekta SUBMARINER noslēguma konference ikvienam klausītājam lika apzināties jūras resursu izmantošanas iespējas un augsto potenciālu.

5. – 6. Septembrī Gdanskā norisinājās projekta SUBMERINER noslēguma konference. Konferences uzaicināto viesu vidū bija sastopami tādi viesi, kā Ālandu salu vides ministre Carina Aaltonen, HELCOM  izpildsekretāra Monika Stankiewicz, Eiropas Komisijas pārstāvis Carla Montesi, VASAB sekretariāta vadītājs Talis Linkaits, un vēl daudzas citas politiski augstu stāvošas personas, kā arī dažādu universitāšu, institūtu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

lasīt vairāk!

"AQUACULTURE EUROPE 2013" konference

Submariner :

Vides attīstības biedrība piedalījās „AQUACULTURE EUROPE 2013” konferencē projekta SUBMARINER ietvaros no 9. līdz 12. augustam, kas tika rīkota Trondheimā, Norvēģijā. Konferences mērķis bija uzsvērt zinātnes un uzņēmējdarbības nepieciešamo sadarbību, lai veicinātu ilgtspējīgu akvakultūras tehnoloģisko un inovatīvo attīstību.

Konferences ietvaros Vides attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Maulics uzstājās ar prezentāciju par projekta SUBMARINER mērķiem, uzdevumiem un rezultātiem, kā arī iepazīstināja klātesošos ar projekta reģionālo aktivitāti „Baltijas jūras Kurzemes piekrastes reģiona specifiska attīstības plāna izstrāde, ar mērķi atsākt agara ražošanu, savācot Kurzemes piekrastē izskalotas aļģes Furcellaria” rezultātiem.

lasīt vairāk!

Aļģu audzēšana un pārstrāde – iespēja ilgtspējīgai izaugsmei

Submariner : 04.06.2013

Aļģu audzēšana un pārstrāde – iespēja ilgtspējīgai izaugsmei

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību aļģu audzēšanas un pārstrādes iespējām Latvijā un citviet Baltijas jūras reģionā, kā arī lai uzsvērtu nozares ilgtspēju un ekonomiskās perspektīvas, Vides attīstības biedrība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja konferenci, kas tika veltīta mikro un makro aļģu audzēšanas un pārstrādes iespējām Baltijas jūras reģionā.

2013.gada 28.maijā Liepājā notika konference „Mikro un makro aļģu audzēšanas un pārstrādes iespējas Baltijas jūras reģionā”, kas tika organizēta transnacionālās sadarbības projekta SUBMARINER jeb „Inovatīvas pieejas jūras resursu ilgtspējīgai izmantošanai, uzlabojot Baltijas jūras vidi un tautsaimniecību” ietvaros. Šī bija pirmā šāda veida konference, kas tika veltīta tieši Baltijas jūras aļģu audzēšanai un pārstrādei, kopā pulcējot pašvaldību, uzņēmējdarbības, zinātniskā un citu sektoru pārstāvjus.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrības dalība projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Lollandē, Dānijā

Submariner : 16.06.2013

Vides attīstības biedrības dalība projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Lollandē, Dānijā

Projekta partneru tikšanās norisinājās no 6. līdz 8.maijam Maribo, Dānijā. 

Pirmā diena tika veltīta par projekta SUBMARINER statusu un progresu, kopš pēdējās sanāksmes, kas norisinājās Rīgā. Pateicoties ieguldītajam darbam un sasniegtajiem rezultātiem, projekts ir ieguvis flagship statusu.

lasīt vairāk!

Uzaicinājums piedalīties projekta SUBMARINER konferencē „Mikro un makro aļģu audzēšanas un pārstrādes iespējas Baltijas jūras reģionā”

Submariner : 20.05.2013

Pieteikšanās konferencei

Vides attīstības biedrība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projekta SUBMARINER jeb "Inovatīvas pieejas jūras resursu ilgtspējīgai izmantošanai, uzlabojot Baltijas jūras vidi un tautsaimniecību" ietvaros aicina uz konferenci privātā un publiskā sektora pārstāvjus, kas veltīta mikro un makro aļģu audzēšanas un pārstrādes iespējām Baltijas jūras reģionā. 

 Konference notiks 28.maijā un tās norises vieta ir Liepāja, viesnīcas “Europa city Amrita” telpas, Rīgas ielā 7/9.

lasīt vairāk!