Submariner 

Noslēdzies projekts SUBMARINER

Submariner : 11.09.2013

SUBMARINER projekts ir apliecinājis, ka jūras resursu  inovatīvās izmantošanas rezultātā saražotais produktu skaits ir milzīgs. Tikpat svarīgi ir arī tas, ka šie produkti kļūst arvien pieprasītāki pasaules tirgū – jauni medikamenti, atjaunojamās enerģijas resursi un pārtikas produkti. Projekta SUBMARINER noslēguma konference ikvienam klausītājam lika apzināties jūras resursu izmantošanas iespējas un augsto potenciālu.

5. – 6. Septembrī Gdanskā norisinājās projekta SUBMERINER noslēguma konference. Konferences uzaicināto viesu vidū bija sastopami tādi viesi, kā Ālandu salu vides ministre Carina Aaltonen, HELCOM  izpildsekretāra Monika Stankiewicz, Eiropas Komisijas pārstāvis Carla Montesi, VASAB sekretariāta vadītājs Talis Linkaits, un vēl daudzas citas politiski augstu stāvošas personas, kā arī dažādu universitāšu, institūtu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Viesu skaits un sastāvs liecina par to, ka projekts ir nozīmīgs solis jūras resursu izmantošanas palielināšanai Baltijas jūras reģionā.

Vairākkārt konferencē izskanēja apgalvojums, ka Baltijas jūras reģions iespējams nav pats piemērotākais dažādu jūras resursu audzēšanai un ieguvei, jo reģionā ir pārāk maz saules un siltuma, dažviet jūras ūdens nav pietiekami sāļš, taču reģions var lepoties ar augsto zināšanu un tehnoloģisko potenciālu, tādēļ paredzams, ka drīzumā šī nozare būs iespēja veiksmīgam biznesam, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai, kā arī labvēlīgas ietekmes uz vidi radīšanai.

Eiropas Komisijas pārstāvis Carla Montesi uzsvēra, ka jūras resursu izmantošana ir prioritārs virziens Eiropā un ka projekts ir pavēris plašas iespējas tālākai izpētei un produktu ražošanai, tieši tādēļ Eiropas Komisija ir nolēmusi atvēlēt ievērojamu naudas daudzumu „zilās” izaugsmes attīstīšanai arī nākamajā plānošanas periodā.

Kā vienu no veiksmīgākajām paralēlajām konferences sesijām vēlamies izcelt Vides attīstības biedrības pārstāvja Kārļa Maulica vadīto sesiju „Tehnoloģiju attīstība un pilotprojekti”. Tika izvērsta tēma par tehnoloģiju attīstību, kā arī par dažādiem veiksmīgiem un neveiksmīgiem pilotprojektu piemēriem. Sesijā piedalījās Zviedrijas Karaliskās akadēmijas pārstāvis Odd Lindahl (Zviedrija), NordShell pārstāvis Mads Anker van Deurs (Dānija); Klaipēdas universitātes pārstāvis Nerijus Blažauskas (Lietuva) un Alfrēda Wegnera institūra pārstāvis Bela H.Buck (Vācija).

SUBMARINER projekts ir noslēdzies, taču SUBMARINER iniciatīva un koncepts turpmāk dzīvos organizācijas formā, kas apvienos projekta partnerus un citas saistītās un ieinteresētās organizācijas – šādu lēmumu pieņēma projekta partneri, tiekoties jau pirms noslēguma konferences. Drīzumā informācija par jaunizveidoto organizāciju „Blue Growth SUBMARINER EEIG” būs pieejama www.submariner-network.eu.

Projekts tiks prezentēts un pārstāvēts arī Baltijas jūras stratēģijas 4.ikgadējā forumā Viļņā 11.,12.novembrī, kā arī ScanBalt forumā, kas norisināsies 16.-18.oktobrī Gdanskā.

Sīkāka informācija par pasākumiem: http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4th-annual-forum un http://www.bioinnovation.pl/en/home.html

 

Vairāk informāciju par konferenci iespējams iegūt sūtot jautājumus uz e-pastu: dilara@videsattistiba.lv