Submariner 

Vides attīstības biedrība piedalījās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā

Submariner : 14.06.2012

SUBMARINER partneru tikšānās norisinājās no 2012.g. 5.-7.jūnijam „Rietumu Baltijas kuģu būvētavas” uzņēmuma konferences telpās Klaipēdā, Lietuvā. Pasākumu organizēja projekta partneris - Klaipēdas Zinātnes un tehnoloģiju parks.

Partneru sanāksme tika sadalīta divās daļās: iekšējā projektu partneru sanāksme un atvērts projekta seminārs. Iekšējā partneru sanāksme galvenokārt tika veltīta pašreiz notiekošām aktivitātēm projekta ietvaros. Partneri tika sadalīti apaļā galda diskusijas grupās, sekojot vienai no galvenajām aktivitātēm projektā - kompendija tematiskajām prioritātēm:

- Niedres un mīdijas                                    

- Makroaļģes un mikroaļģes

- „Zilas”- jūras biotehnoloģijas un viļņu enerģija

- Zivju akvakultūra. 

Pēc aktīvas diskusijas, apaļā galda grupu vadītāji iepazīstināja ar pārskatu par diskusijas rezultātiem un ieteikumiem tālākai darbībai. Tika apspriesti nākamie soļi un termiņi: līdz jūlijam tiks pārskatītas un papildinātas kompendija sadaļas, pievienojot secinājumu un ieteikumu sadaļas. Pirmo apkopotu kompendija versiju plānots pabeigt līdz 2012.g. 1.septembrim; gala versija tiks nodota drukāšanai 2012.g. 1.oktobrī un būs pieejams drukātā veidā 2012.gada 31.oktobrī.

Viens no galvenajiem jautājumiem partneru sanāksmē bija veltīts interaktīvās kartes izveidei. Šīs aktivitātes atbildīgais projekta partneris ir Vides attīstības biedrība. Kārlis Maulics iepazīstināja projekta partnerus ar pirmo interaktīvas kartes dizaina versiju. Interaktīva karte tiks izstrādāta ar mērķi parādīt un attēlot SUBMARINER projekta teritorijas informācijas apkopojumu, balstoties uz kompendiuma tematisko sadaļu galvenajiem pētījuma objektiem, un nodrošināt kartes inovartīvu izmantošanu. Diskusijas gaitā projekta partneri vienojās par informāciju, kas tiks attēlota uz kartes:

-          resursi – tematiskās prioritātes (t.sk. makroaļģes, mīdijas, niedres, mikroaļģes, „zilās” jūras  biotehnoloģijas, viļņu enerģija, ilgtspējīga zivju akvakultūra, jūras vēja enerģijas stacijas);

-          kā arī izrietoša informācija, kas tiks attēlota zem katra resursa (t.sk. valsts, institūcijas (pētniecības iestādes, uzņēmumi, regulējošas institūcijas (valsts institūcijas) un ‘jumta organizācijas’);

-          attiecīgas darbības (iepriekšējā un esošā) un vides apstākļi (piemēram, sāļuma līmenis, barības vielu līmeņi, viļņu blīvumu līmenis u.c.).

Interaktīvas kartes starpposma versija tiks izveidota jūlijā, un gala versija būs pieejama 2012.g. 3. septembrī. Interaktīva karte būs apskatāma SUBMARINER projekta mājas lapā.

Partneru sanāksmes noslēguma daļa tika veltīta projekta aktivitāšu jautājumiem, darba pakas Nr.:3 un Nr:4 ietvaros, darba progresam un nākamajiem soļiem. Kā arī projekta koordinators informēja par EUSBSR ‘flagship’ pieteikuma iespējam SUBMARINER projektam un nepieciešamajiem rīcības soļiem.

Nākamā partneru tikšanās notiks š.g. 16.-17. oktobrī Rīgā, Latvijā. Tiek plānots uz tikšanos aicināt pārstāvjus no diviem Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektiem AQUABEST un AQUAFIMA, kā arī savienot partneru sanāksmi ar ECOBALT konferenci (18. – 19. Oktobrī, Rīgā)