Submariner 

Vides attīstības biedrības dalība projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Lollandē, Dānijā

Submariner : 16.06.2013

Projekta partneru tikšanās norisinājās no 6. līdz 8.maijam Maribo, Dānijā. 

Pirmā diena tika veltīta par projekta SUBMARINER statusu un progresu, kopš pēdējās sanāksmes, kas norisinājās Rīgā. Pateicoties ieguldītajam darbam un sasniegtajiem rezultātiem, projekts ir ieguvis flagship statusu.

Partneri apsprieda reģionālā roadmap aktivitātes. Detalizētākai informācijai interesenti ir aicināti apmeklēt projekta mājaslapu. Projekta koordinatore Angela Schultz-Zehden prezentēja SUBMARINER roadmap diskusiju, tādejādi partneriem bija iespēja izvērtēt šā brīzā projekta attīstību un sniegt ieteikumus tālāk aktivitātēm.

Projekta koordinatore sniedza finansu un funkciju ieskatu SUBMARINER tīklā. Tīkla galvenais mērķis ir veicināt projekta roadmap ieviešanu.

Viens no aicinātajiem vieslektoriem Hans-Jurgen Zahorka, prezentēja iespējamo projekta SUBMARINER attīstību nākotnē.

Pirmās dienas noslēguma programmā bija paredzēti sagatavošanās pasākumi projekta noslēguma konferencei, kas norisināsies no 5.-6.septembrim Gdaņskā.

Otrā dienā projekta partneri tika iepazīstināti ar iespējamiem SUBMARINER tīkla dalībniekiem, kā arī turpināja darbu pie tematiskajām prioritātēm:

  1. Baltijas jūras reģiona stratēģija Zilo biotehnoloģiju attīstībai;
  2. Baltijas jūras resursu sistemātiska kartēšana un datu apkopošana;
  3. Reģionālie enerģiju risinājumi;
  4. Investīciju apgūšana
  5. Juridiskie regulējumi/jaunas iespējas un ES direktīvas;
  6. Vides ietekme uz ūdens kvalitāti un biotopiem;
  7. Tehnoloģiju attīstība un sadarbība; izmēģinājuma vietu izveidošana empīriskajiem eksperimentiem;
  8. Sabiedrības informēšana un tirgus attīstība.

Vides attīstības biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Maulics prezentēja pētījumu par Kurzemes piekrastes aļģes Furcellaria izmantošanas iespējām agara ražošanā. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāve Laura Jukame prezentēja ieteikumus likumdošanas uzlabošanai Latvijā.

Tikšanās noslēgumā tika noteikti uzdevumi, kas jāizpilda līdz noslēguma konferencei, kas norisināsies jau septembra sākumā. Vairāk informācijas par gaidāmo konferenci un iespēju reģistrēties pasākumam var uzzināt apmeklējot projekta mājas lapu http://conference.submariner-project.eu