Submariner 

SUBMARINER jeb "Inovatīvas pieejas jūras resursu ilgtspējīgai izmantošanai, uzlabojot Baltijas jūras vidi un tautsaimniecību" ir Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas starpvalstu projekts, kas apvieno 20 partnerus no 8 valstīm.  

 Izaicinājums - pārmērīgi liela barības vielu ieplūšana Baltijas jūrā, nozvejas samazināšanās, jūras piesārņojums, klimata pārmaiņas un pieaugoša konkurence par teritoriju izmantošanu.

Ir nepieciešama skaidra nākotnes vīzija, pretējā gadījumā tiks turpinātas aktivitātes, kuras negatīvi ietekmē jūras vidi.

Risinājums- nodrošināt nepieciešamo pamatu Baltijas jūras reģiona turpmākai jūras ekosistēmas stāvokļa un ekonomikās piemērotības izvērtēšanai. 

Aļģu un mīdiju audzēšana samazina barības vielu ieplūšanu, vienlaikus nodrošinot avotu bioenerģijai; vēja parkus apvienot ar jūras organismu audzētavām vai viļņu enerģijas iekārtām.

Tomēr minētie jūras resursu izmantošanas veidi, tehnoloģijas un ietekme uz vidi nav pietiekami pārbaudīti Baltijas jūrā, kā arī pilnībā vēl nav izprasts ekonomiskais pamatojums un reģionālā piemērotība. Tādēļ pašlaik lēmumu pieņēmējiem ir grūti spriest, kuri izmantošanas veidi ir visvairāk vēlami un kādi pasākumi ir nepieciešami, lai izveidotu sistēmu, kas veicina to attīstību, vienlaikus novēršot potenciāli kaitīgas aktivitātes. 

SUBMARINER paver ceļu videi draudzīgu un ekonomiski pievilcīgu novatorisku  Baltijas jūras reģiona izmantošanu, tādējādi veicinot mērķi kļūt par paraugreģionu ilgtspējīgas jūras pārvaldībā. Lai to paveikto projekta ietvaros definētas sekojošas aktivitātes:

a) Izvēlēts "labākais iespējamais" nākotnes izmantošanas veids: * visaptveroša jauno lietojumu inventarizācija * izvērtētas izredzes/resursi visā BJR * ekonomiskās un vides ietekmes novērtējumi * nepilnības un šķēršļi tiesiskajā regulējumā * tirgus un tehnoloģiju aspekti * multi-perspektīvu izvērtējums (WP3)

b) Nākotnē veicināt reģionāla mēroga "labākos iespējamos" izmantošanas veidus: "izstrādāt plānus/ceļvežus viena vai vairāku izmantošanas veida nodrošināšanai vairākos BJR reģionos (WP4)

c) veicināt sadarbību starp labākajiem iespējamajiem lietotājiem: * savienot šobrīd nesaistītus  atbalstītājus caur virtuāliem un reāliem tīkliem, informācijas apmaiņas un sadarbības notikumos (WP5)

d) veicināt "labāko iespējamo" izmantošanu: * attīstīt ekonomiskos/juridiskos instrumentus, * kopīgus standartus un kritērijus, * vēlamās izmantošanas stimulēšna * atturēt no videi kaitīgas izmantošanas * ieteikumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī atbalsta programmām/struktūrām (visas WPS)

SUBAMRINER īstenos minētos mērķus, darbojoties konsorcijā ar spēcīgiem partneriem no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, kuras piedāvā projektam nepieciešamās zināšanas. Projekts ir labi zināms daudzām tā mērķa grupām, tostarp dažādām iesaistītajām organizācijām starptautiskajos BJR tīklos.

Vairāk par projektu http://www.submariner-project.eu/