Aquafima 

Projekta AQUAFIMA un AQUABEST apvienotā noslēguma konference Marienhamā, Ālandu salās

Aquafima : 01.07.2013

Projekta AQUAFIMA un AQUABEST noslēguma konference Marienhamā,  Ālandu salās

Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projektu noslēguma konference tiks rīkota 2014.gada 5.-6.februārim Marienhamas pilsētā, Āladnu salās. 

Detalizētākā informācija par pasākumu drīzumā būs pieejama Vides attīstības biedrības mājas lapā sadaļā "Jaunumi" un "Gaidāmie pasākumi", kā arī projektu oficiālajās mājas lapās www.aquafima.eu un www.aquabestproject.eu 

lasīt vairāk!

Projekta AQUAFIMA 5. partneru sanāksme Kaļiņingradā, Krievijā

Aquafima : 22.05.2013

Projekta AQUAFIMA 5. partneru sanāksme Kaļiņingradā, Krievijā

Projekta AQUAFIMA piektās partneru sanāksmes laikā notika seminārs par zivsaimniecības pārvaldību un politiku. Pasākums tika rīkots Kaļiņingradas Valsts Tehniskajā Universitātē no 14. līdz 16. maijam Krievijā.  

Semināra galvenie uzdevumi bija nodrošināt profesionālu diskusiju par BJR zivsaimniecības politikas un vadības aspektiem, pieaicinot Kaļiņingradas zivsaimniecības un akvakultūras pārstāvjus. Semināru vadīja Sergejs Šibajevs (Kaļiņingradas Valsts Tehniskā Universitāte). Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar esošo stāvokli Kaļiņingradā zivsaimniecībā un akvakultūrā, izglītības iespējām šajā jomā, kā arī likumdošanu un politikas veidošanu. Kaļiņingradas novada pārstāvji izteica savu viedokli par galvenajām problēmām zivsaimniecības un akvakultūras attīstībā, uzsverot nepieciešamību pēc starptautiskās sadarbības, apspriežot finansējuma un atbalsta programmu iespējas.

lasīt vairāk!

Starptautiskā vasaras skola „Akvakultūra Baltijas jūras reģionā”

Aquafima : 20.05.2013

Starptautiskā vasaras skola „Akvakultūras Baltijas jūras reģionā”

Akvakultūru un jūru apsaimniekošanas departaments aicina piedalīties otrajā starptautiskajā vasaras skolā „Akvakultūras Baltijas jūras reģionā” Rostokā, Vācijā, no 15.-29.maijam.

Prasības dalībniekiem: maģistra vai doktorantūras studiju studenti bioloģijā, lauksaimniecībā vai inženierzinātnēs. B2 angļu valodas zināšanas (CEFR). 

lasīt vairāk!

AQUAFIMA iepirkuma procedūras rezultāti

Aquafima : 15.04.2013

Iepirkuma Nr.- VAB AQF2013/01;
Iepirkuma nosaukumsNATURA 2000 teritorijas gadījumu izpēte Latvijā un ierobežojošo Baltijas jūras reģiona akvakultūras nozares attīstības aspektu analīzes izstrāde Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā” (AQUAFIMA) ietvaros” (proj. akronīms- AQUAFIMA) ietvaros;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „RAICKER GROUP”
Līguma darbības laiks: līdz 2013. gada 28.jūnijam;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA “Vides konsultantu aģentūra” un SIA “BM-projekts” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam. 

lasīt vairāk!

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Aquafima : 01.04.2013

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Vides attīstības biedrība, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā” (AQUAFIMA) ietvaros, izsludina iepirkumu vides speciālistam, ekonomistam un juristam NATURA 2000 teritorijas gadījumu izpētei Latvijā un Baltijas jūras reģiona akvakultūras nozares attīstības ierobežojošo aspektu analīzes izstrādei.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 05.02.2008. MK noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

lasīt vairāk!