Aquafima 

Vides attīstības biedrības dalība projekta AQUAFIMA 3. partneru sanāksmē Viļņā, Lietuvā

Aquafima : 14.09.2012

Vides attīstības biedrības dalība projekta AQUAFIMA ceturtajā partneru sanāksmē Viļņā, Lietuvā

No 2012. gada 10. – 12. septembrim norisinājās projekta AQUAFIMA trešā partneru tikšanās Viļņā, Lietuvā, ko organizēja Vides attīstības biedrība sadarbībā ar Rem•Consult un projekta partneriem no Lietuvas – Klaipēdas universitāti.

Visas trīs tikšanās dienas tika pavadītas partneru sanāksmēs, starpvalstu apaļā galda diskusijā ar mērķi runāt par zivsaimniecības un akvakultūras pārvaldību Baltijas jūras reģionā (WP 3, aktivitāte 3.1), kā arī praktiskā darbnīcā, kas tika veltīta metodēm, lai atpazītu zivis, kas ir iezīmētas un atbrīvotas to dažādos izmēros un dzīves posmos (WP4, aktivitāte 4.1).

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība piedalījās 2. partneru sanāksmē Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta AQUAFIMA ietvaros

Aquafima : 28.05.2012

Vides attīstības biedrība piedalījās 3. partneru sanāksmē Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta AQUAFIMA ietvaros

2. partneru tikšanās AQUAFIMA projekta ietvaros norisinājās 14. – 16. maijā Gdaņskā, Polijā, Mercure Hevelius viesnīcas konferences telpās. Pasākums bija sadalīts trijās dāļās:

 1. Seminārs par akvakultūras tehnoloģijām un stratēģijām;

lasīt vairāk!

Iepirkuma procedūras rezultāti AQUAFIMA projekta ietvaros

Aquafima : 08.05.2012

Iepirkuma Nr.- VAB AQF2012/02;
Iepirkuma nosaukums: Pakalpojumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Zivsaimniecība un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas jūras reģionā” (AQUAFIMA) ietvaros"
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 1;
Līguma izpildītājs: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
Līguma darbības laiks: līdz 2013. gada 28. februārim;

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus AQUAFIMA projekta ietvaros

Aquafima : 12.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB AQF2012/01;
Iepirkuma nosaukums: „Esošās zivsamniecības un akvakultūras Latvijā ekonomiskās attīstības un pārvaldības analīzes izstrāde Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekta „Zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas Jūras Reģionā”" (proj. akronīms- AQUAFIMA) ietvaros;
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Jaunmāja”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 20. maijam;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA „RV50” un SIA „Vide un Būve” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!

AQUAFIMA projekta 1.partneru tikšanās Kopenhāgenā

Aquafima : 15.03.2012

Vides attīstības biedrības pārstāvji – Kārlis Maulics un Dilara Šabajeva no 2012. gada 21.-23. februārim piedalījās AQUAFIMA projekta partneru tikšanās Kopenhāgenā, Dānijā. 

Partneru tikšanos organizēja projekta Acquafima vadošais partneris- Mēklenburgas-Priekšpomerānijas federālā zeme, SIA (Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern GmbH). Tikšanās laikā tika pārrunāti projekta administratīvie jautājumi, kā arī prezentēti un apspriesti projekta logotipa varianti. Sanāksmē tika apspriesti paveiktie darbi un nākamajā periodā plānotās aktivitātes. Nākamais solis projekta ietvaros ir akvakultūras nozares attīstības analīzes veikšana un apaļā galda diskusijas organizēšana katrā projekta valstī. Pēc tā ir paredzēts noteikt Baltijas jūras zivju mākslīgās vairošanas un mazuļu ielaišanas ūdeņos kritērijus un stratēģijas. 

lasīt vairāk!