Submariner 

Vides attīstības biedrības dalība projekta SUBMARINER diskusijā

Submariner : 02.05.2013

Vides attīstības biedrības dalība projekta SUBMARINER diskusijā

Diskusijai veltītā tēma "Ilgtspējīga un inovatīva Baltijas jūras resursu izmantošana" tiks apskatīta š.g. 21. maijā, Salacgrīvas novadā. 

Diskusijas mērķis ir informēt pašvaldības speciālistus, lēmumu pieņēmējus, zvejniekus, tūrisma uzņēmējus un vides speciālistus par projekta „Ilgtspējīga Baltijas jūras resursu izmantošana” (SUBMARINER) ietvaros pētītiem inovatīviem jūras resursu izmantošanas veidiem un rosināt diskusiju par iespējām veicināt Baltijas jūras resursu izmantošanu piekrastes pašvaldībās. Vides attīstības biedrību pasākumā pārstāvēs valdes priekšēdētjs Kārļa Maulica kungs ar pētījumnu par alģu (Furcelaria) izmantošanu agara ražošanā Kurzemes piekrastē. 

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrības dalība Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Rīgā

Submariner : 24.10.2012

Vides attīstības biedrības dalība Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Rīgā

No 2012. gada 16. – 17. oktobrim Rīgā, viesnīcas “Avalon” konferenču telpās, norisinājās projekta SUBMARINER partneru tikšanās, ko organizēja Vides attīstības biedrība.

Abas tikšanās dienas tika pavadītas partneru diskusijās, kurās tika apspriesta projekta darba gaita, ka arī projekta SUBMARINER kompendija noslēdzošā daļa, kam sekoja trīs apaļā galda diskusijas, kuras vadīja projekta galvenais partneris no Gdaņskas Jūras institūta - Joanna Przedrzymirska, kā arī projekta koordinatori Angela Schultz-Zehden un Tommi Vollmann (s.Pro). Rezultātā tika apkopotas projekta kompendija noslēguma piezīmes.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība piedalījās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā

Submariner : 14.06.2012

Vides attīstības biedrība piedalījās Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta SUBMARINER partneru sanāksmē Klaipēdā, Lietuvā

SUBMARINER partneru tikšānās norisinājās no 2012.g. 5.-7.jūnijam „Rietumu Baltijas kuģu būvētavas” uzņēmuma konferences telpās Klaipēdā, Lietuvā. Pasākumu organizēja projekta partneris - Klaipēdas Zinātnes un tehnoloģiju parks.

Partneru sanāksme tika sadalīta divās daļās: iekšējā projektu partneru sanāksme un atvērts projekta seminārs. Iekšējā partneru sanāksme galvenokārt tika veltīta pašreiz notiekošām aktivitātēm projekta ietvaros. Partneri tika sadalīti apaļā galda diskusijas grupās, sekojot vienai no galvenajām aktivitātēm projektā - kompendija tematiskajām prioritātēm:

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus SUBMARINER projekta ietvaros

Submariner : 22.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB SUB 2012/01;
Iepirkuma nosaukums: „Baltijas jūras Kurzemes piekrastes reģiona specifiskā attīstības plāna izstrāde, ar mērķi atsākt agara ražošanu, savācot Kurzemes piekrastē izskalotās aļģesFurecellaria, Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Inovatības pieejas jūras resursu ilgtspējīgai izmantošanai, uzlabojot Baltijas jūras vidi un tautsaimniecību”” (projekta akronīms: SUBMARINER) ietvaros.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Perlītes”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 23. augustam;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA „Vīnzeme” un SIA „Vide un Būve” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!

Vides attīstības biedrība paziņo iepirkuma procedūras rezultātus SUBMARINER projekta ietvaros

Submariner : 23.03.2012

Iepirkuma Nr.- VAB SUB2012/01-1;
Iepirkuma nosaukums: „Interaktīvas WEB kartes risinājuma izstrādāšana Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga Baltijas jūras resursu izmantošana” (projekta akronīms: SUBMARINER) ietvaros."
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
Saņemto piedāvājumu skaits: 3;
Līguma izpildītājs: SIA „Infoservs ITS”;
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 03. septembrim;
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: SIA "Infonet Sistēmas" un SIA „SB Media” - piedāvājumi neatbilst nolikuma 6.2.3. punktam par zemāko piedāvāto izpildes cenu.

lasīt vairāk!