Проекты 

Vides attīstības biedrība šobrīd aktīvi darbojas pie četriem projektiem - Cleanship, Submariner, Aquafima un SmartGardens. Trīs no tiem ir uzsākti ar Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežas sadarbības programmas atbalstu, savukārt SmartGardens projekts tiek realizēts Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Clean Shipping
Submariner
Aquafima
Smart Gardens